FiiZK-logo

Vi løser vekstutfordringer!

Digital

Kjernen i utviklingen av FiiZK sine digitale løsninger er tett samarbeid med oppdretteren. De er dermed spesialtilpassede programmer som ivaretar oppdretterens behov.

Lukket Merd

FiiZK prosjekterer og leverer lukkede merder tilpasset dine behov. Tester har vist meget god tilvekst i forhold til referansemerder. Vi leverer også produkter til landbasert oppdrett.

Tekniske tekstiler

I FiiZK er vi stolte av mer enn 140 års erfaring med tekstilproduksjon. Sortiment og produksjonsmetoder har forandret seg mye, men fremdeles er fokus å levere kundetilpassede kvalitetsprodukter. I dag leverer vi tekniske tekstiler til oppdrett, industri, byggebransjen, transportbransjen og landbruk.

Konsulenttjenester og Service

Medarbeidernes kompetanse er vår viktigste ressurs. Vi skreddersyr team som kan møte dine behov for beslutningsstøtte.

FiiZK På Land

FiiZK Landbasert Havbruk gir effektiv drift av anlegg, økt sikkerhet og vekst. 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS