Her finner du en oversikt over nøkkelpersoner i bedriften med kontaktinformasjon.

Torstein Rønning

Administrerende direktør

(+47) 995 90 019

Torstein har mer enn 20 års erfaring som leder og forretningsutvikler fra virksomheter innen industri, handel, havbruk og IT. Fokus har vært å kombinere informasjonsteknologi med produksjon- og prosess-styring for å skape innovative og lønnsomme løsninger. Erfaringen innen havbruk kommer fra Botngaard (fra 2015) og Infront-X (Fra 2011). Han er utdannet som Siviløkonom fra NHH.

Torbjørn Skjetne

Viseadministrerende direktør

(+47) 924 36 867

I tillegg ansvar som viseadministrerende er Torbjørns fokus implementering, drift og kundestøtte av økonomimodulene i Horizon pakken. Han har bred bakgrunn innen utvikling av programvare for oppdrettsnæringen og således dyp forståelse for programmene. Torbjørn er utdannet Dataingeniør fra HiST, Økadm fra TØH og Siv. Ing – Industriell Økonomi fra UiS.

Håkon Skjelten

Forretningsdirektør - Digital

(+47) 997 47 075

Håkon har bakgrunn som sivilingeniør i teknisk kyberteknikk og har lang erfaring fra oljebransjen som medgründer i Aptomar. Han har også erfaring fra fabrikk, produksjon og entreprenørskap innenfor elektrobransjen. Håkon har bodd i Trondheim siden 1999 men er opprinnelig fra Sunnmøre og er bl.a. en ivrig småflypilot på fritiden!

Einar Vik

Forretningsdirektør - Lukkede Systemer

(+47) 934 97 576

I tillegg til å jobbe med daglig ledelse av «Closed System» så jobber Einar aktivt med prosjektstyring og tekniske løsninger innenfor lukkede systemer. Fra tidligere har Einar 20 års erfaring innenfor teknisk, prosjekt og ledelse fra leverandørindustrien til offshore bransjen og har sin utdannelse fra HIST som maskiningeniør.

Magnus Stendal

Forretningsutvikler

+ 47 980 39 701

Magnus har flere års erfaring fra AkvaGroup med produksjon og leveranser til oppdrett nasjonalt og internasjonalt. Med mange års erfaring innen forretningsutvikling i ulike bransjer,  har Magnus vært svært sentral for utviklingen av de lukkede merd-løsningene som FiiZK produserer og selger. Magnus er utdannet ved Handelshøjskolen i København og ved Griffith University i Australia.

Jan Kevin Skarholt

Salg og Markedsdirektør

(+47) 906 62 619

Kevins fokus er forretningsutvikling basert på bransjens nåværende og fremtidige behov. Kevin har bred erfaring fra ledelse og organisajsonsutvkling i ulike bransjer. Skarholt har sin utdanning fra Krigsskolen Linderud og Bachelor fra NTNU.

Steffen Silden Langelo

Innkjøpssjef

(+47) 970 90 301

Steffen sin erfaring spenner seg fra befalsoppgaver i forsvaret via forretningsutvikling for oppstartsbedrifter,  til økonomistyring. Han er utdannet som Siviløkonom fra NHH og han har fagbrev som slakter.

Eivind Brendryen

Product Manager Digital

(+47) 489 92 270

Som produktsjef ved FiiZK Digital jobber Eivind med våre dyktige ressurser innen marked, teknologi og akvakulturfag for å sikre at vi skaper de beste produktene i markedet. Rollen innebærer et helhetlig ansvar for produktstrategi, planlegging og produktkrav. Eivind har bred erfaring fra utvikling av programvare for oppdrettsindustrien.

Magne Johnsen

Seniorkonsulent programvare

(+47) 926 42 567

Magne er med sin brede bagkrunn sentral i utviklingen av all programvare og han er involvert i leveranser til kunder på eksisterende produkter. Magne er firmaets grunder og har før det bred erfaring fra bedrifter innen programvareutvikling for oppdrettsnæringen. Dataingeniør fra HIST og er Sivilingeniør innenfor industriell økonomi fra NTNU

Odd Inge Forsberg

Seniorkonsulent bioloigi

(+47) 905 35 043

Odd Inge fokuserer sitt arbeid på biologiske og økonomiske analyser, modellering og optimalisering innenfor oppdrett, herunder vekst- modeller. Odd Inge har mer enn 15 års forskningspraksis fra AKVAFORSK og Rogalandsforskning. Han er Dr. Philos. akvakultur - fra UiB og Cand.scient. marinbiologi fra UiB

John Harald Pettersen

Seniorkonsulent analytics

(+47) 952 45 394

John Harald er utdannet Cand- Scient innen havbruk fra NTNU og jobber som Seniorkonsulent for våre Analytics produkter. Han har forøvrig jobbet med IT-systemer,
analyser og ikke minst tallknusing for oppdrettsnæringen siden 90-tallet!

Jan Henning Rysjedal

Leder Produktutvikling/Prosjekt

(+47) 971 11 405

Petter Haug Jenssen

Prosjektleder teknisk salg

(+47) 951 59 944

Petter sitt hovedfokus er prosjekter for våre løsninger knyttet til tekniske tekstiler og utvikling av returløsninger for våre produkter. Han har Maritim erfaring i tillegg til prosjektering av haller fra tiden før han begynte hos FiiZK. Petter har sin utdanning innen materialteknikk og maskinteknikk fra NTNU.

Arild Folkedal

Prosjektleder Teknisk Salg

(+47) 915 40 009

Daniel Thrana

Produktutvikler/teknisk tegner

(+47) 954 66 760

Daniel Thrana er nyutdannet maskiningeniør fra NTNU. I tillegg har han også studert filmteknologi ved HINT fra tidligere. Han har også bl.a. konstruert og designet sin egen 3D-printer hvor design og konstruksjon er av stor interresse. Daniel jobber som produktutvikler og teknisk tegner for våre presenninger/tekniske tekstiler.

Christian Hammernes

Prosjektleder Integrator

(+47) 916 07 490

Christian H. er vår nye prosjektleder for FiiZK Integrator, med fokus på fôringsløsninger i FiiZK Digital. Han er utdannet innen elektro og mekanikk, med lang erfaring innen bolig, industri og havbruk. Han har også en særlig interesse for fôring og fiskefôr, noe han startet med allerede som 15-åring i Mowi (den gang Marine Harvest).

Elling Berge Vestbøstad

Senioringeniør

(+47) 928 11 215

Elling jobber med mekanisk konstruksjon  og lokal- og globalanalyser. Han har en bred erfaring innen mekanisk konstruksjon og produktutvikling innen landbruk og havbruk. I tillegg har Elling jobbet flere år med prosjektering, teknisk ledelse og personalledelse innen offshore samt leverandørindustri og er utdannet maskiningeniør fra Høyskolen i Oslo.

Bjarte Ljøkjell

Prosjektansvarlig styringssystem

(+47) 468 56 243

Bjarte har tidligere jobbet for Xylem og Akvafuture, og har en bakgrunn innen elektro og automasjon. Han har i tillegg en bred erfaring innen pumpesystemer, vannrensing og akvakultur. Bjarte jobber med våre prosjektleveranser på lukkede merder, der fokuset er utvikling av styringssystem, automasjon og softwareløsninger.

Børge Sneisen

Operativ prosjektleder CS

(+47) 941 40 360

Børge er utdannet ved HIST og har jobbet med mekanisk konstruksjon og produktutvikling i tillegg til teknisk ledelse og personalledelse. Han har bred erfaring innenfor flere bransjer og disipliner og jobber som prosjektleder for våre lukkede systemer.

Ingvild Dagestad

Mekanisk ingeniør CS

(+47) 482 12 831

Ingvild jobber med lokal- og globalanalyser og har også tidligere jobbet med CFD analyser. Hun er utdannet sivilingeniør i marinteknikk fra NTNU.

Øyvind Lægran

Ingeniør CS

(+47) 452 05 908

Øyvind er utdannet flyingeniør fra Universitetet i Agder. Han har jobbet med design av båter (CTV) siden 2012, og har jobbet med sjøforsvarets kystkorvetter og oppgradering av Fridtjof Nansen-klassen. Øyvind er en hardtarbeidende, løsningsorientert handyman som på fritiden liker å drive med orientering, klatring og å tilbringe tid med familien.

Tormod Hatling

Business Controller

(+47) 988 41 820

Tormod har flere års erfaring fra bankdrift. Han har i tillegg hatt stillinger som Business Controller/Økonomileder fra Forsvarsbygg og fra ulike seksjoner i Trondheim Kommune. Tormod er utdannet Siviløkonom ved NTNU

Linda Skarsaune

Senior utvikler

(+47) 406 45 605

Linda er et viktig bindeledd mellom utviklere og kunde under produktutviklingen, og er ofte ute på anlegg. Før Linda startet i Fiizk har hun opparbeidet seg en bred erfaring som systemutvikler. Hun er utdannet dataingeniør fra HiST.

Knut Solbakken

Seniorkonsulent biologi-applikasjoner

(+47) 488 67 022

Knut fokuserer på kundestøtte under bruk av applikasjonene hos kundene og er en viktig fiskefaglig ressurs i utviklingsrabeidet. Bred drifts- og ledererfaring fra oppdrettsselskaper og leverandørindustri. Bachelor i Akvakultur - Høgskolen i Nordland.

Tom Frode Theigmann

HR-sjef

(+47) 901 51 887

Tom Frode Theigmann er utdannet adjunkt og har jobbet 20 år i utdanningssektoren. Han har også erfaring innen veiledning og HMS-arbeid. FiiZK har høyt fokus på kompetansedeling og Tom Frode jobber ofte med veiledning av studenter og rekruttering i tillegg til HR for bedriften.

Ashleigh Currie – FiiZK Ltd

Forretningsutvikler / Fiskehelseansvarlig (R&D)

(+44) 7898 798 528

Ashleigh Currie er vår forretningsdirektør i FiiZK Ltd for Skottland og Irland. Hun har en doktorgrad i marinvitenskap med spesialisering i bentisk biogeokjemi og en BSc (Hons) i marinbiologi. I løpet av de siste fire årene har hennes erfaring vært fokusert på havbrukssektoren som fiskesjef og velferdssjef for Scottish Sea Farms Ltd på Shetland og nylig som postdoktor ved University of the West of Scotland, hvor hun var involvert i utvikling av automatiserte diagnostiske verktøy for fiskehelseovervåking.

Nicolas Santamarta

Salgsansvarlig Oppdrett Sør

(+47) 915 41 665

Nicolas sitt hovedfokus er salg av tekniske tekstiler og har lang erfaring fra internasjonalt salg av tekniske løsninger til bl.a.  Latin Amerika. I tillegg til Svensk, Norsk og Engelsk, snakker han flytende Spansk. Han har sin studiebakgrunn fra BI.

Odd Vetle Haarsaker

Salgsansvarlig Digital

(+47) 906 20 282

Odd Vetle har en master fra UiN med en Bachelor innen havbruksdrift og ledelse og har erfaring fra havbruksnæringen som Trainee i Mowi, samt praksis fra Salten havbruk og sommerjobb hos Nordlaks. Odd Vetle har fokus på våre digitale produkter.

Bjørn Ole Hagen

Salgsansvarlig Tekniske Tekstiler Land

(+47) 413 73 665

Bjørn Ole har bred erfaring fra teknisk løsningssalg til havbruk, entreprenør og landbruksbransjen. Hans faglige kompetanse dekker felter innenfor hydraulikk, VA/VVS, innfesting og elverktøy.

Idar Birkeland

Produksjonskoordinator

(+47) 951 20 692

Ivar Skarhaug

Koordinator tekniske tekstiler

(+47) 416 75 222

Ivar har  30 års erfaring fra produksjon av tekniske tekstiler for transport, bygg og anlegg, landbruk og havbruk. Han koordinerer inngående ordrer, og klargjør disse for produksjon i henhold til valg av materialer og sammenføyningsmetoder. Ivar har også ansvar for bestilling av produksjonsmateriell og inn- og utgående logistikk på Lundamo.

Henrik A. Schultz

Manager Professional Services

(+47) 482 00 277

Henrik har lang fartstid innenfor oppdretts- og havbruksnæringen både i og utengor Norge og har tidligere jobbet med oppdrettssoftware i AKVA group. Han har en Cand Mag grad innen bl.a akvakultur og informatikk fra NTNU og har ansvaret for leveranse og support av våre digitale løsninger. 

Camilla Ovesen

Markeds og Kundekoordinator

(+47) 734 93 300

Camilla er ansvarlig for marked, kundeservice og salgsstøtte ved FiiZK. Camilla har lang erfaring innen kundeservice og ledelse av kundeservice nasjonalt og internasjonalt og er utdannet Frisør.