Her finner du en oversikt over nøkkelpersoner i bedriften med kontaktinformasjon.

Torstein Rønning

Administrerende direktør

(+47) 995 90 019

Torstein har mer enn 20 års erfaring som leder og forretningsutvikler fra virksomheter innen industri, handel, havbruk og IT. Fokus har vært å kombinere informasjonsteknologi med produksjon- og prosess-styring for å skape innovative og lønnsomme løsninger. Erfaringen innen havbruk kommer fra Botngaard (fra 2015) og Infront-X (Fra 2011). Han er utdannet som Siviløkonom fra NHH.
I tillegg ansvar som viseadministrerende er Torbjørns fokus implementering, drift og kundestøtte av økonomimodulene i Horizon pakken. Han har bred bakgrunn innen utvikling av programvare for oppdrettsnæringen og således dyp forståelse for programmene. Torbjørn er utdannet Dataingeniør fra HiST, Økadm fra TØH og Siv. Ing – Industriell Økonomi fra UiS.

Jan Kevin Skarholt

Salg og Markedsdirektør

(+47) 906 62 619

Kevins fokus er forretningsutvikling basert på bransjens nåværende og fremtidige behov. Kevin har bred erfaring fra ledelse og organisajsonsutvkling i ulike bransjer. Skarholt har sin utdanning fra Krigsskolen Linderud og Bachelor fra NTNU.

I tillegg til å jobbe med daglig ledelse av «Closed System» så jobber Einar aktivt med prosjektstyring og tekniske løsninger innenfor lukkede systemer. Fra tidligere har Einar 20 års erfaring innenfor teknisk, prosjekt og ledelse fra leverandørindustrien til offshore bransjen og har sin utdannelse fra HIST som maskiningeniør.

Anders Næss

CIO

+47 480 44 488

Anders har 25 års innovasjons-erfaring innen akvakultur hvor han har jobbet med oksygenteknologi, vannbehandling og land/sjøbasert akvakultur i Norge og utlandet. Anders har vært gründer og startet flere selskaper. De siste 12 årene har han jobbet spesifikt med utvikling av lukket merdteknologi, etablering av lukkede anlegg og drift av disse anleggene for oppdrett av laks. Anders er utdannet M.Sc. innen akvakultur fra NTNU/SINTEF – han er fremoverlent, nysgjerrig og brenner for å utvikle fremtidens løsninger innen akvakultur.

Magnus Stendal

Forretningsutvikler

+ 47 980 39 701

Magnus har flere års erfaring fra AkvaGroup med produksjon og leveranser til oppdrett nasjonalt og internasjonalt. Med mange års erfaring innen forretningsutvikling i ulike bransjer,  har Magnus vært svært sentral for utviklingen av de lukkede merd-løsningene som FiiZK produserer og selger. Magnus er utdannet ved Handelshøjskolen i København og ved Griffith University i Australia.

Eivind Brendryen

Product Manager Digital

(+47) 489 92 270

Som produktsjef ved FiiZK Digital jobber Eivind med våre dyktige ressurser innen marked, teknologi og akvakulturfag for å sikre at vi skaper de beste produktene i markedet. Rollen innebærer et helhetlig ansvar for produktstrategi, planlegging og produktkrav. Eivind har bred erfaring fra utvikling av programvare for oppdrettsindustrien.

Magne Johnsen

Seniorkonsulent programvare

(+47) 926 42 567

Magne er med sin brede bagkrunn sentral i utviklingen av all programvare og han er involvert i leveranser til kunder på eksisterende produkter. Magne er firmaets grunder og har før det bred erfaring fra bedrifter innen programvareutvikling for oppdrettsnæringen. Dataingeniør fra HIST og er Sivilingeniør innenfor industriell økonomi fra NTNU

Odd Inge Forsberg

Seniorkonsulent bioloigi

(+47) 905 35 043

Odd Inge fokuserer sitt arbeid på biologiske og økonomiske analyser, modellering og optimalisering innenfor oppdrett, herunder vekst- modeller. Odd Inge har mer enn 15 års forskningspraksis fra AKVAFORSK og Rogalandsforskning. Han er Dr. Philos. akvakultur - fra UiB og Cand.scient. marinbiologi fra UiB

John Harald Pettersen

Seniorkonsulent analytics

(+47) 952 45 394

John Harald er utdannet Cand- Scient innen havbruk fra NTNU og jobber som Seniorkonsulent for våre Analytics produkter. Han har forøvrig jobbet med IT-systemer,
analyser og ikke minst tallknusing for oppdrettsnæringen siden 90-tallet!

Knut Solbakken

Seniorkonsulent biologi-applikasjoner

(+47) 488 67 022

Knut fokuserer på kundestøtte under bruk av applikasjonene hos kundene og er en viktig fiskefaglig ressurs i utviklingsrabeidet. Bred drifts- og ledererfaring fra oppdrettsselskaper og leverandørindustri. Bachelor i Akvakultur - Høgskolen i Nordland.

Henrik A. Schultz

Manager Professional Services

(+47) 482 00 277

Henrik har lang fartstid innenfor oppdretts- og havbruksnæringen både i og utengor Norge og har tidligere jobbet med oppdrettssoftware i AKVA group. Han har en Cand Mag grad innen bl.a akvakultur og informatikk fra NTNU og har ansvaret for leveranse og support av våre digitale løsninger.

Christian Hammernes

Serviceleder

(+47) 916 07 490

Christian H. er Serviceleder for FiiZK Operatioal Services (FOS). Han er utdannet innen elektro og mekanikk, med lang erfaring innen bolig, industri og havbruk. Christian har også en særlig interesse for fôring og fiskefôr, noe han startet med allerede som 15-åring i Mowi (den gang Marine Harvest). FOS er vårt eget serviceteam, som også sørger for installasjon og montasje for våre prosjekter.

Anders Vinje

Prosjektleveranser FCS

+47 415 22 266

Med prosjektgjennomføring som kjernekompetanse, har Anders ansvar for gruppen som leverer prosjekt innen lukkede merder og leveranser innen FiiZK Aqua. Han er utdannet VVS-ingeniør fra HIST og har bedriftsøkonomi fra TØH som tilleggsutdanning. Anders har sin yrkesbakgrunn etter 25 år i byggebransjen fra konsulent til prosjektleder og flere lederstillinger, samt havbrukserfaring fra 2 år som daglig leder i tidligere AkvaFresh - som ble en del av FiiZK høsten 2021.

Elling Berge Vestbøstad

Senioringeniør

(+47) 928 11 215

Elling jobber med mekanisk konstruksjon  og lokal- og globalanalyser. Han har en bred erfaring innen mekanisk konstruksjon og produktutvikling innen landbruk og havbruk. I tillegg har Elling jobbet flere år med prosjektering, teknisk ledelse og personalledelse innen offshore samt leverandørindustri og er utdannet maskiningeniør fra Høyskolen i Oslo.

Bjarte Ljøkjell

Prosjektansvarlig styringssystem

(+47) 468 56 243

Bjarte har tidligere jobbet for Xylem og Akvafuture, og har en bakgrunn innen elektro og automasjon. Han har i tillegg en bred erfaring innen pumpesystemer, vannrensing og akvakultur. Bjarte jobber med våre prosjektleveranser på lukkede merder, der fokuset er utvikling av styringssystem, automasjon og softwareløsninger.

Petter Haug Jenssen

Prosjektleder teknisk salg

(+47) 951 59 944

Petter sitt hovedfokus er prosjekter for våre løsninger knyttet til tekniske tekstiler og utvikling av returløsninger for våre produkter. Han har Maritim erfaring i tillegg til prosjektering av haller fra tiden før han begynte hos FiiZK. Petter har sin utdanning innen materialteknikk og maskinteknikk fra NTNU.

Morten Kojen

Leder FiiZK Aqua

+47 416 37 007

Morten jobber med prosjekter innen vannbehandling til landbasert oppdrett og vann for behandling av fisk. Fra tidligere har Morten 11 års erfaring innenfor teknisk, innkjøp og ledelse fra leverandørindustrien til offshorebransjen og har utdannelse som bachelor i landbruksteknikk fra Høgskolen i Hedmark.

Kenneth Sætrevik

Prosjektingeniør

(+47) 406 18 001

Kenneth er en teknisk type som tar tak i prosjektdetaljer og har bred kompetanse fra flere fagfelt. Han er utdannet byggingeniør fra HiB med fordypning i arealplaner, vei, VA og anleggsteknikk. Han har tidligere vært prosjektleder for entreprenør i byggebransjen, og har lang erfaring fra oljebransjen hvor han jobbet som prosjektleder/prosjektingeniør/mekaniker innen utvikling/leveranser/design samt også noen år styrte lager, produksjon og logistikk innbefattende ADR/IMDG/IATA. I Fiizk jobber Kenneth som prosjektingeniør med utvikling samt produktforbedring som innebærer modellering, tegning og utarbeidelse av produksjonsunderlag.

Ingrid Harneshaug Rød

Cand.med.vet.

(+47) 450 65 093

Ingrid er utdannet veterinær ved NMBU Norges Veterinærhøyskole, med fordypning innen akvakultur. Før hun startet i FiiZK arbeidet hun i fiskehelsetjeneste, med blant annet rutinemessig helsetilsyn både på matfisk- og settefiskanlegg, hygienekontroller på fartøy, rådgivning angående biosikkerhet og kvalitetssikring, samt oppfølging og rapportering av kliniske forsøk. I FiiZK jobber hun særlig med oppfølging av fisken i semi-lukkede merder, med fokus på optimalisering av driftsforhold for best mulig fiskehelse og -velferd.

Øyvind Lægran

Ingeniør CS

(+47) 452 05 908

Øyvind er utdannet flyingeniør fra Universitetet i Agder. Han har jobbet med design av båter (CTV) siden 2012, og har jobbet med sjøforsvarets kystkorvetter og oppgradering av Fridtjof Nansen-klassen. Øyvind er en hardtarbeidende, løsningsorientert handyman som på fritiden liker å drive med orientering, klatring og å tilbringe tid med familien.

Daniel Thrana

Produktutvikler/teknisk tegner

(+47) 954 66 760

Daniel Thrana er nyutdannet maskiningeniør fra NTNU. I tillegg har han også studert filmteknologi ved HINT fra tidligere. Han har også bl.a. konstruert og designet sin egen 3D-printer hvor design og konstruksjon er av stor interresse. Daniel jobber som produktutvikler og teknisk tegner for våre presenninger/tekniske tekstiler.

Ashleigh Currie – FiiZK Ltd

Forretningsutvikler / Fiskehelseansvarlig (R&D)

(+44) 7898 798 528

Ashleigh Currie er vår forretningsdirektør i FiiZK Ltd for Skottland og Irland. Hun har en doktorgrad i marinvitenskap med spesialisering i bentisk biogeokjemi og en BSc (Hons) i marinbiologi. I løpet av de siste fire årene har hennes erfaring vært fokusert på havbrukssektoren som fiskesjef og velferdssjef for Scottish Sea Farms Ltd på Shetland og nylig som postdoktor ved University of the West of Scotland, hvor hun var involvert i utvikling av automatiserte diagnostiske verktøy for fiskehelseovervåking.

Michael Ó Ceallacháin – FiiZK Ltd

Technical Manager UK & Ireland

(+353) 872 907 477

Michael er teknisk sjef for FiiZK Ltd i Storbritannia og Irland.
Han har erfaring fra oppdrettsindustrien i Irland og startet sin karriere ved familiens oppdrettsanlegg Muir Gheal Teo. Michael har også jobbet med introduksjonen/bruken av FiiZK Aqua-teknologi i Irland de siste årene.
Han har en bachelorgrad i energi- og miljøteknikk og erfaring fra andre sektorer som mikroprosessorproduksjon.

Nicolas Santamarta

Salgsansvarlig Oppdrett Sør

(+47) 915 41 665

Nicolas sitt hovedfokus er salg av tekniske tekstiler og har lang erfaring fra internasjonalt salg av tekniske løsninger til bl.a.  Latin Amerika. I tillegg til Svensk, Norsk og Engelsk, snakker han flytende Spansk. Han har sin studiebakgrunn fra BI.

Odd Vetle Haarsaker

Salgsansvarlig Digital

(+47) 906 20 282

Odd Vetle har en master fra UiN med en Bachelor innen havbruksdrift og ledelse og har erfaring fra havbruksnæringen som Trainee i Mowi, samt praksis fra Salten havbruk og sommerjobb hos Nordlaks. Odd Vetle har fokus på våre digitale produkter.

Bjørn Ole Hagen

Salgsansvarlig Tekniske Tekstiler Land

(+47) 413 73 665

Bjørn Ole har bred erfaring fra teknisk løsningssalg til havbruk, entreprenør og landbruksbransjen. Hans faglige kompetanse dekker felter innenfor hydraulikk, VA/VVS, innfesting og elverktøy.

Camilla Ovesen

Markeds og Kundekoordinator

(+47) 734 93 300

Camilla er ansvarlig for marked, kundeservice og salgsstøtte ved FiiZK. Camilla har lang erfaring innen kundeservice og ledelse av kundeservice nasjonalt og internasjonalt og er utdannet Frisør.

Steffen Silden Langelo

Innkjøpssjef

(+47) 970 90 301

Steffen sin erfaring spenner seg fra befalsoppgaver i forsvaret via forretningsutvikling for oppstartsbedrifter,  til økonomistyring. Han er utdannet som Siviløkonom fra NHH og han har fagbrev som slakter.

Jomar Bakken

Logistikk Controller

+47 99 44 01 36

Jomar har ansvar for logistikk og fraktløsninger, samt kontroll på varelager for våre fabrikker. Han har jobbet som logistikkansvarlig innen møbel/lagerreoler og har i tillegg drevet egen butikk som også har gitt han mange års erfaring som butikksjef og eier.

Krzysztof Oswald

Plassjef Valsnes

(+47) 462 65 470

Krzysztof kommer fra Polen og har yrkesfaglig utdanning innen mekanikk, energi og elektrofag. Han er i tillegg utdannet lærer med en bachelorgrad ved Høyskolen ved Kazimierz Wielki University i Bydgoszcz hvor han videre tok en Mastergrad fra Academy of Physical Education and Sport i Gdańsk med fordypning innen kroppsøving. I Polen jobbet Krzysztof i 6 år som lærer på barneskole og som sykkeltrener. Krzysztof kom til Norge i 2008 og har siden mars 2010 jobbet kontinuerlig for Botngaard som i 2019 ble en del av Fiizk. Han har opparbeidet 12 års erfaring innen tekstilproduksjon og maskinreparasjon hvor han også i 4 av disse årene har høstet ledererfaring ved fabrikken på Valsneset. På fritiden er Krzysztof interessert i sport, filmer og gjør-det-selv-prosjekter med leveregelen om at "i livet er ingenting umulig, det umulige tar bare litt lenger tid og det er ingen vanskelige spørsmål, bare de som ikke blir stilt."

Sigrid Merete Solberg

Plassjef Lundamo

(+47) 944 75 739

Sigrid startet å jobbe i fabrikken vår på Lundamo i 2012, hvor hun har jobbet mye i produksjonen både innen søm og sveising, før hun gikk over til stillingen som plassjef på fabrikken i 2021. Fra tidligere har hun bl.a. erfaring som butikkmedarbeider og ass. butikksjef i Christiania GlasMagasin.

Ivar Skarhaug

Koordinator tekniske tekstiler

(+47) 416 75 222

Ivar har  30 års erfaring fra produksjon av tekniske tekstiler for transport, bygg og anlegg, landbruk og havbruk. Han koordinerer inngående ordrer, og klargjør disse for produksjon i henhold til valg av materialer og sammenføyningsmetoder. Ivar har også ansvar for bestilling av produksjonsmateriell og inn- og utgående logistikk på Lundamo.