Torstein Rønning

Torstein Rønning

Administrerende direktør

(+47) 995 90 019

torstein.ronning@fiizk.com

Torstein har mer enn 20 års erfaring som leder og forretningsutvikler fra virksomheter innen industri, handel, havbruk og IT. Fokus har vært å kombinere informasjonsteknologi med produksjon- og prosess-styring for å skape innovative og lønnsomme løsninger. Erfaringen innen havbruk kommer fra Botngaard (fra 2015) og Infront-X (Fra 2011). Han er utdannet som Siviløkonom fra NHH.

Torbjørn Skjetne

Torbjørn Skjetne

Viseadministrerende direktør

(+47) 924 36 867

torbjorn.skjetne@fiizk.com

I tillegg ansvar som viseadministrerende er Torbjørns fokus implementering, drift og kundestøtte av økonomimodulene i Horizon pakken. Han har bred bakgrunn innen utvikling av programvare for oppdrettsnæringen og således dyp forståelse for programmene. Torbjørn er utdannet Dataingeniør fra HiST, Økadm fra TØH og Siv. Ing – Industriell Økonomi fra UiS.

Arne Lie Gundersen

Arne Lie Gundersen

Forretningsdirektør - Digital

(+47) 918 43 304

arne.lie.gundersen@fiizk.com

Arne har lang erfaring med forretningsprogramvare-applikasjoner og er tidligere administrerende direktør i SHM Enabling Technologies og tidligere administrerende direktør i Maritech, som er en global leder for ERP-programvare innen sjømat. I karrieren har han jobbet hos industriledere som BASF, SAP & AKVA group. Arne har Cand. mag. grad i logistikk fra Molde University College i Norge og Georg August Universität i Göttingen i Tyskland. I tillegg er han styremedlem i NCE iKuben, en tverrindustriell klynge med fokus på industrielt internett.

Einar Vik

Einar Vik

Forretningsdirektør - Lukkede Systemer

(+47) 934 97 576

einar.vik@fiizk.com

I tillegg til å jobbe med daglig ledelse av «Closed System» så jobber Einar aktivt med prosjektstyring og tekniske løsninger innenfor lukkede systemer. Fra tidligere har Einar 20 års erfaring innenfor teknisk, prosjekt og ledelse fra leverandørindustrien til offshore bransjen og har sin utdannelse fra HIST som maskiningeniør.

Steffen Silden Langelo

Steffen Silden Langelo

Forretningsdirektør - Tekniske tekstiler

(+47) 970 90 301

steffen.langelo@fiizk.com

Steffen sin erfaring spenner seg fra befalsoppgaver i forsvaret via forretningsutvikling for oppstartsbedrifter,  til økonomistyring og som leder for 2 fabrikker med produksjon av produkter til havbruk og industri – innen tekniske tekstiler. Steffen er utdannet som Siviløkonom fra NHH og han har fagbrev som slakter.

Jan Kevin Skarholt

Jan Kevin Skarholt

Salg og Markedsdirektør

(+47) 906 62 619

kevin.skarholt@fiizk.com

Kevins fokus er forretningsutvikling basert på bransjens nåværende og fremtidige behov. Kevin har bred erfaring fra ledelse og organisajsonsutvkling i ulike bransjer. Skarholt har sin utdanning fra Krigsskolen Linderud og Bachelor fra NTNU.

Rune Volden

Rune Volden

CTO Integrator

(+47) 928 87 753

rune.volden@fiizk.com

Rune Volden har ledet utviklingen innen industriell internettplattform hos Ulstein Power & Control (X-CONNECT) siden 2011. Han har lang erfaring fra brosystemer, automatiseringssystemer og generelle kontrollsystemer for maritime applikasjoner. Både i Ulstein, Rolls-Royce Marine og Odim. Rune har en doktorgrad i kybernetikk fra NTNU. Han har også en bachelor i elektronikk fra University of Manchester .

Eivind Brendryen

Eivind Brendryen

CTO Digital

(+47) 489 92 270

eivind.brendryen@fiizk.com

Eivind er teknisk ansvarlig ved Fiizk. Han har således det overordnede ansvaret for utviklerteamet og utviklingen av ny programvare.  Eivind har bred erfaring fra drift og utvikling av programvare for oppdrettsindustrien.

Magne Johnsen

Magne Johnsen

Seniorkonsulent programvare

(+47) 926 42 567

magne.johnsen@fiizk.com

Magne er med sin brede bagkrunn sentral i utviklingen av all programvare og han er involvert i leveranser til kunder på eksisterende produkter. Magne er firmaets grunder og har før det bred erfaring fra bedrifter innen programvareutvikling for oppdrettsnæringen. Dataingeniør fra HIST og er Sivilingeniør innenfor industriell økonomi fra NTNU

Odd Inge Forsberg

Odd Inge Forsberg

Seniorkonsulent bioloigi

(+47) 905 35 043

odd.inge.forsberg@fiizk.com

Odd Inge fokuserer sitt arbeid på biologiske og økonomiske analyser, modellering og optimalisering innenfor oppdrett, herunder vekst- modeller. Odd Inge har mer enn 15 års forskningspraksis fra AKVAFORSK og Rogalandsforskning. Han er Dr. Philos. akvakultur - fra UiB og Cand.scient. marinbiologi fra UiB

Elling Berge Vestbøstad

Elling Berge Vestbøstad

Senioringeniør

(+47) 928 11 215

elling.vestbostad@fiizk.com

Elling jobber med mekanisk konstruksjon  og lokal- og globalanalyser. Elling har en bred erfaring innen mekanisk konstruksjon og produktutvikling innen landbruk og havbruk. I tillegg har han jobbet flere år med prosjektering, teknisk ledelse og personalledelse innen offshore leverandørindustri. Elling er utdannet utdannet maskiningeniør fra Høyskolen i Oslo,

Svein Brudeseth Tveiten

Svein Brudeseth Tveiten

Senioringeniør

(+47) 412 74 070

svein.tveiten@fiizk.com

De siste 30 årene har Svein jobbet med produktutvikling innenfor termoplaster og tekniske tekstiler i kombinasjon med andre materialer.  Han jobber med Inventor og Solid Works.  I tillegg har Svein generell erfaring med ledelse av egen bedrift og større anleggsprosjekt. Svein har sin utdanning fra Møre og Romsdal tekniske skole som bygg- og anleggsingeniør. Han tok etterutdannelse som bedriftsøkonom fra BI.

Christian Rygg

Christian Rygg

Systemarkitekt

(+47) 924 33 995

christian.rygg@fiizk.com

Christian leder teamet av utviklere og er sentral i arbeidet med våre utviklingsprosjekt. Christian har arbeidet med med systemutvikling siden 2001, innenfor .NET, Azure, Arkitekt og ScrumMaster. Bachlor Computer Science, Univ. Of Newcastle.

Tormod Hatling

Tormod Hatling

Business Controller

(+47) 988 41 820

tormod.hatling@fiizk.com

Tormod har flere års erfaring fra bankdrift. Han har i tillegg hatt stillinger som Business Controller/Økonomileder fra Forsvarsbygg og fra ulike seksjoner i Trondheim Kommune. Tormod er utdannet Siviløkonom ved NTNU

Linda Skarsaune

Linda Skarsaune

Senior utvikler

(+47) 406 45 605

linda.skarsaune@fiizk.com

Linda er et viktig bindeledd mellom utviklere og kunde under produktutviklingen, og er ofte ute på anlegg. Før Linda startet i Fiizk har opparbeidet seg en bred erfaring som systemutvikler. Hun er utdannet Dataingeniør fra HiST.

John Harald Pettersen

John Harald Pettersen

Senior konsulent rapport og analyse

(+47) 952 45 394

john.harald.pettersen@fiizk.com

John Harald har inngående innsikt i laks- og ørrettoppdrett.  Pettersen fokuserer på implementering av, og support på våre systemer til våre kunder.  Han er også tilgjengelig for å gjennomføre analysearbeid for kundene. John Harald er en viktig fagreferanse i vår programvareutvikling. Pettersen er utdannet Cand- Scient innen havbruk fra NTNU.

Knut Solbakken

Knut Solbakken

Senior konsulent biologi applikasjoner

(+47) 488 67 022

knut.solbakken@fiizk.com

Knut fokuserer på kundestøtte under bruk av applikasjonene hos kundene og er en viktig fiskefaglig ressurs i utviklingsrabeidet. Bred drifts- og ledererfaring fra oppdrettsselskaper og leverandørindustri. Bachelor i Akvakultur - Høgskolen i Nordland.

Magnus Stendal

Magnus Stendal

Forretningsutvikler

+ 47 980 39 701

magnus.stendal@fiizk.com

Magnus har flere års erfaring fra AkvaGroup med produksjon og leveranser til oppdrett nasjonalt og internasjonalt. Med mange års erfaring innen forretningsutvikling i ulike bransjer,  har Magnus vært svært sentral for utviklingen av de lukkede merd-løsningene som FiiZK produserer og selger. Magnus er utdannet ved Handelshøjskolen i København og ved Griffith University i Australia.

Jan Børge Harsvik

Jan Børge Harsvik

Salgsleder tekniske tekstiler havbruk

(+47) 915 15 014

jan.borge.harsvik@fiizk.com

Jan Børge er hovedansvarlig for salg av tekniske tekstiler til havbruk. Med kontorsted på fabrikken vår på Valsneset er han et viktig bindeledd mellom produksjon og kunde. Han har bred erfaring og utdanning fra restaurantbransjen før han startet i FiizK.

Pål Bæverfjord

Pål Bæverfjord

Salgsleder tekniske tekstiler

(+47) 950 67 523

pal.baverfjord@fiizk.com

Pål er hovedansvarlig for salg av tekniske tekstiler til landbruk, industri og offshore. Han har også salgsansvar for tekniske tekstiler til havbruk. Pål har inngående kjennskap til produksjon av produktene våre etter som han var ansvarlig for vår fabrikk på Lundamo før han gikk over til salg av produktene. Pål har før tiden i FiiZK bred erfaring fra landbruksbransjen og han er utdannet siv. ing fra landbrukshøyskolen på Ås.

Petter Haug Jenssen

Petter Haug Jenssen

Salgsleder energi og miljø

(+47) 951 59 944

petter.haug.jenssen@fiizk.com

Petter sitt hovedfokus er salg og utvikling av retur løsninger for våre produkter. Han er også hovedansvarlig for salg av våre løsninger knyttet til opprett på land. Petter har Maritim erfaring og erfaring fra prosjektering av haller fra tiden før han begynte hos FiiZK. Haug Jenssen har sin utdanning innen materialteknikk og maskinteknikk fra NTNU.

Line Knutseth

Line Knutseth

Konsulent Økonomiapplikasjoner

(+47) 976 01 460

line.knutseth@fiizk.com

Lines hovedfokus er drift og kundestøtte av våre økonomimoduler. Line kom til Fiizk fra studier ved NTNU, der hun har tatt masterutdanning i økonomi og administrasjon.

Camilla Ovesen

Camilla Ovesen

Leder kundeservice

(+47) 734 93 300

camilla.ovesen@fiizk.com

Camilla er ansvarlig for kundeservice og salgsstøtte ved FiiZK. Camilla har lang erfaring innen kundeservice og ledelse av kundeservice nasjonalt og internasjonalt og er utdannet Frisør.

Ivar Skarhaug

Ivar Skarhaug

Koordinator tekniske tekstiler

(+47) 734 93 300

ivar.skarhaug@fiizk.com

Ivar har  30 års erfaring fra produksjon av tekniske tekstiler for transport, bygg og anlegg, landbruk og havbruk. Han koordinerer inngående ordrer, og klargjør disse for produksjon i henhold til valg av materialer og sammenføyningsmetoder. Ivar har også ansvar for bestilling av produksjonsmateriell og inn- og utgående logistikk på Lundamo.

Eva Mari Bratland

Eva Mari Bratland

Kontormedarbeider

(+47) 734 93 300

eva.mari.bratland@fiizk.com

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS