SpørsmålHvor mye flyt må jeg ha i toppen?

Våre skjørt har en flytkanal på 160x50mm. Dette gir en oppdrift på 8 kg per meter. Et skjørt med flyt og 4 kg nedlodding/m er tilnærmet selvflytende avhengig av strømbildet. Flyteelement i toppen av skjørtet letter utsett og montering av skjørt. FiiZK har også utviklet et konsept for montering av skjørt uten flyt 

Spørsmål

FiiZK produserer skjørt i standard dybder på 6 eller 9 meter. Vi leverer skjørt i andre dybder på forespørsel. Lokalitetens dybde, strømbilde, oksygenforhold, ferskvannstilsig, merd– og nottype er faktorer som spiller inn når dybden på skjørt bestemmes. FiiZK har levert skjørt fra 3 til 15 meters dybde. 

Spørsmål

Skjørt produseres i de lengdene kunden ønsker. Skjørtet kan produseres i en lengde som går rundt hele merden eller man kan ha to eller flere skjørt rundt merden. For stålanlegg kan man velge å kapsle inn det enkelte buret eller hele anlegget, lengden på skjørtene blir bestemt i samråd med kunden. FiiZK leverer skjørt med overlapp med eller uten lukking og tubeformede skjørt. 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS