Bygg & Anlegg

Akustikkduk

Akustikkduk absorberer lyd og egner seg i bygg med store, harde flater som reflekterer mye lyd.

Snøseil

Våre snøseil er kraftige og sikrer effektiv bruk av anleggsplassen.

Siltgardin

En siltgardin benyttes for kontroll på vannbårne partikler ved anleggsgjennomføringer både i nærheten av og i vann. Slike jobber inkluderer blant annet grave-, mudre- og utfyllingsarbeider, samt utslipp av ulike typer vann fra anleggsområdene. Siltgardin er et tiltak som kan forebygge skader på anleggets omliggende miljø og bidra til en kontrollert håndtering av partikler ved å […]

Blånot PP+PE-Nett

Denne duken blir ofte referert til «blånot» og er foretrukket i offshore-shipping og industrinæringen grunnet sine mange egenskaper. Godt egnet til sikringsnett eller sandblåsing på grunn av sin tetthet og styrke. Brann klasset i henhold til EN 13501 Produktdatablad:

Radonsperre

Radonsperre er en spesialduk som er svært effektiv og garantert stopper radon fra å trenge gjennom duken.