Bygg & Anlegg

Akustikkduk

Akustikkduk absorberer lyd og egner seg i bygg med store, harde flater som reflekterer mye lyd.

Snøseil

Våre snøseil er kraftige og sikrer effektiv bruk av anleggsplassen.

Siltegardin

Funksjon, tilpasning og oppfølging. FiiZK Siltegardin for kontroll på vannbårne partikler ved anleggsgjennomføringer både i nærheten av og i vann. Slike jobber inkluderer blant annet grave-, mudre- og utfyllingsarbeider, samt utslipp av ulike typer vann fra anleggsområdene.  Siltgardin er et tiltak som kan forebygge skader på anleggets omliggende miljø og bidra til en kontrollert håndtering […]

Radonsperre

Radonsperre er en spesialduk som er svært effektiv og garantert stopper radon fra å trenge gjennom duken.