Bygg & Anlegg

Siltegardin

Funksjon, tilpasning og oppfølging. FiiZK Siltegardin for kontroll på vannbårne partikler ved anleggsgjennomføringer både i nærheten av og i vann. Slike jobber inkluderer blant annet grave-, mudre- og utfyllingsarbeider, samt utslipp av ulike typer vann fra anleggsområdene.  Siltgardin er et tiltak som kan forebygge skader på anleggets omliggende miljø og bidra til en kontrollert håndtering […]

Snøseil

Våre snøseil er kraftige og sikrer effektiv bruk av anleggsplassen.