FiiZK Horizon er ledende innenfor datadrevet beslutningsstøtte. 42% av all laks som produseres i Norge er støttet av våre Horizon produkter.

Horizon består av ulike applikasjoner som dekker alt innen biologisk og økonomisk planlegging, strategisk og taktisk optimalisering, presentering av historiske data, budsjett og rullerende prognoser.

Systemene er designet og utviklet i samarbeid med våre kunder.
Fokuset er optimal økonomisk og biologisk oversikt, som igjen skal føre til best mulig beslutningsgrunnlag for optimal produksjon og investeringer.

FiiZK Horizon Management Tool

Tett integrert med budsjett og biologisk plan, samt data fra 3. partsleverandører. Verktøy for gjennomføring av månedsrapportering, fordeling av kostnader og beregning av beholdningsverdier og uttakskostnad.

FiiZK Horizon Optimizer

Lyst på 5 - 20% bedre produksjonsplan? Vår modul optimaliserer produksjonen gitt begrensninger som MTB, størrelse og antall smolt, kapasiteter, fôrtyper, temperatur, produksjonskostnad etc.