FiiZK skal være en sterk bidragsyter for videre vekst og digitalisering av næringen, noe som vi mener henger sammen. For å gi våre kunder best mulig beslutningsgrunnlag, integreres fôring, biologidata, sensorikk- og miljødata på en sømløs måte.

FiiZK integrations

Smart innsamling og distribusjon av data for videre prossesering - industriell IoT - laget for havbruksnæringen.

FiiZK Feeding Solution

Helintegrert fôringssoftware for alle typer utstyr, leverandører og teknologi. FiiZK Feeding Solution samler fôring, kamerastyring, AI og sensorikk i èn plattform.