Industri & Offshore

Mesh sikringsnett 392 S2

Protect 392 S2 er et veldig åpent brannhemmende nett med utmerket vekt / styrke-forhold som har god overføring av lys og ventilasjon, godt egnet for smelteverkindustri og verft. Svært allsidig materiale som brukes til sikring eller til skillevegger eller dører. Denne kan kombineres med alle våre typer PVC-presenninger vi produserer. (27% luft gjennomstrømning.)

Tildekking & sikring

Skillevegger eller strimmelporter Produseres etter ønsket mål og formål i alle typer bygg. Vi tilpasser innfesting og kan tilby nedlodding etter behov og bruksområde.Vi leverer også vegger mot sveiseblink og brannsikker sveiseduk for tildekking. Haller og telt Vi leverer og monterer ny hallduk til Haller og har også lokal servicebil og verksted for reparasjoner. Tildekking […]

Blånot PP+PE-Nett

Denne duken blir ofte referert til «blånot» og er foretrukket i offshore-shipping og industrinæringen grunnet sine mange egenskaper. Godt egnet til sikringsnett eller sandblåsing på grunn av sin tetthet og styrke. Brann klasset i henhold til EN 13501