Landbruk

Skreddersydde løsninger for åpen og lukket lagring av husdyrgjødsel. Gjødsel er en viktig ressurs som med riktig håndtering kan gi store innsparinger i løpet av et år. Vi har flere presenningsbaserte produkter som gjør jobben enklere og bedre.

Gjødsellagune

Trenger du ekstra lagerkapasitet for husdyrgjødsel så er en gjødsellagune fra FiiZK løsningen.

Gjødselnedslipp

Kontroller gjødselnedslippet med en «vannlås» som hindrer gjødselgass og lukt i å komme opp fra gjødselkjelleren 

Tildekking & sikring

En presenning fra FiiZK kan du få i standardstørrelser med ulike kvaliteter, eller spesiallaget presenning etter ønske og behov. Med bred erfaring, kompetanse og kunnskap, produserer vi løsninger tilpasset de fleste behov og bransjer.