Ta kontroll over merdmiljøet

FiiZK prosjekterer og leverer lukkede merder for postsmolt, stamfisk og ventemerd. Forskningsrapporter har vist meget god tilvekst og så nært som ingen lusepåslag i forhold til åpne referansemerder. Vi leverer også produkter til landbasert oppdrett.

Semi-lukket merd

FiiZK har utviklet og levert lukkede merder til oppdrettsnæringen i Norge og internasjonalt siden 2010.

Lukket Ventemerd

Certus Harvest Vår patenterte lukkede ventemerd for fisk , med en kapasitet på opptil 750 tonn, gir et biologisk sikkert og trygt miljø for fisk i påvente av prosessering. Merden er fullstendig forseglet mot det ytre miljøet og stopper derfor overføring av uønskede patogener som noen slakteklare fisk kan ha.FiiZKs UV-desinfeksjons- og filtreringssystem installert på […]