Ta kontroll over merdmiljøet

FiiZK prosjekterer og leverer lukkede merder for postsmolt, stamfisk og ventemerd. Forskningsrapporter har vist meget god tilvekst og så nært som ingen lusepåslag i forhold til åpne referansemerder. Januar 2022 fusjonerte vi vår ekspertise med Ecomerden innen semi-lukket og lukket merdteknologi. I løpet av 2022 leverer vi 12 lukkede anlegg på sjø - dette tilsvarer totalt 200.000m3 skjermet produksjonsvolum! Vi leverer også produkter til landbasert oppdrett.

Semi-lukket merd

FiiZK har utviklet og levert lukkede merder til oppdrettsnæringen i Norge og internasjonalt siden 2010.

Lukket Ventemerd

Certus Harvest Vår patenterte lukkede ventemerd for fisk , med en kapasitet på opptil 750 tonn, gir et biologisk sikkert og trygt miljø for fisk i påvente av prosessering. Merden er fullstendig forseglet mot det ytre miljøet og stopper derfor overføring av uønskede patogener som noen slakteklare fisk kan ha.FiiZKs UV-desinfeksjons- og filtreringssystem installert på […]

Eco Model S

Eco Model S er optimert for stamfiskproduksjon med fire 15×15 eller 20×20 meter notbinger inne i en lukket dukpose. Model S-designet gir fleksibilitet for sortering og separering av grupper av fisk. Model S leveres nøkkelferdig fra 20.000 m3 til 30.000 m3. Tilgjengelig i Standard Model S og S+. *Januar 2022 ble Ecomerden en del av […]

Eco Model R

Post-smolt & Matfisk Eco Model R er designet for optimal produksjon av post-smolt eller matfisk. Den høye vannutvekslingen med en kontrollert, roterende vannstrøm gir de perfekte forhold for høy bestandstetthet i alle fiskestørrelser. * I januar 2022 ble Ecomerden en del av FiiZK konsernet. Model R er en robust lukket merd som kan kan produsere […]