Oppdrett land

FiiZK Landbasert Havbruk gir effektiv drift av anlegg, økt sikkerhet og vekst. 

Rensing av inntaksvann

Rent inntaksvann er en viktig forutsetning for god vekst og velferd i alle varianter av landbaserte anlegg. Rent inntaksvann er en viktig forutsetning for god vekst og velferd i alle varianter av landbaserte anlegg. Avhengig av hvilken vannkilde som er tilgjengelig som inntaksvann, tilbyr vi ulike løsninger for å skreddersy vannkvaliteten etter kundens behov. Et […]

FiiZK på land

FiiZK Landbasert Havbruk gir effektiv drift av anlegg, økt sikkerhet og vekst.