Oppdrett land

FiiZK Landbasert Havbruk gir effektiv drift av anlegg, økt sikkerhet og vekst. 

FiiZK på land

FiiZK Landbasert Havbruk gir effektiv drift av anlegg, økt sikkerhet og vekst.