Oppdrett sjø

FiiZK tilbyr effektive oppdrettsløsninger for økt sikkerhet og tilvekst. Gjennom årtier av leveranser til vind og sjøutsatte lokaliteter verden over, vet vi hva som kreves av produktene våre for optimal funksjonalitet under alle værforhold. I all utvikling og produksjon av tekstilprodukter er kvalitet og fiskehelse vårt hovedfokus. Med 140-års erfaring innenfor industrisøm og en av Nord Europas mest moderne produksjonsanlegg for produksjon av tekstiler til oppdrettsbransjen, vil dette sammen med våre medarbeideres kompetanse, komme deg som kunde til gode!

Lukket merd

Ta kontroll over merdmiljøet

FiiZK prosjekterer og leverer lukkede merder for postsmolt, stamfisk og ventemerd. Forskningsrapporter har vist meget god tilvekst og så nært som ingen lusepåslag i forhold til åpne referansemerder. Januar 2022 fusjonerte vi vår ekspertise med Ecomerden innen semi-lukket og lukket merdteknologi. I løpet av 2022 leverer vi 12 lukkede anlegg på sjø - dette tilsvarer totalt 200.000m3 skjermet produksjonsvolum! Vi leverer også produkter til landbasert oppdrett.

Badebehandling for skånsom fjerning av lakselus og AGD

Badebehandling i vann med ionemodifisert vann er effektivt for å fjerne lus og AGD fra laks Badebehandling i vann med lavt saltinnhold har vist seg å være effektivt for å fjerne lus og AGD fra laks. Denne metoden er langt mer skånsomt for fisken, sammenlignet med mekaniske behandlingsløsninger. Dette betyr bedre fiskehelse, lavere dødelighet og […]

Luseskjørt

Skreddersydde luseskjørt tilpasset den enkelte lokalitet med fokus på utforming, slitestyrke og kvalitet til en ekstremt konkurransedyktig pris!

Sorteringsmatter

FiiZK Sorteringsmatte er et verktøy for demping ved sortering av fisk. Et glatt materiale er med på å redusere skader og at fisken glir lett ved håndtering.

Oppdrettshåver

FiiZK Våthåv Med våthåv kan du flytte levende fisk på en skånsom og effektiv måte. Som oppdretter har man ofte behov for å snittmåle eller veie fisken, våthåv vil da være et svært nyttig redskap. FiiZK Våthåv består av markedets sterkeste duk og er designet for at fiskene skal få en skånsom behandling. Den har […]

Service

Reparasjon av presenningsprodukter i alle landsdeler.