FiiZK Aqua (tidligere AkvaFresh AS) leverer anlegg for membranfiltrering av sjøvann og ferskvann. Med bevisst utforming av membrananlegg kan man produsere vannkvaliteter til tiltenkte behov. Membranfiltering fjerner uønskede komponenter og sikrer stabil vannkvalitet.

Membranteknologi

Membraner fjerner uønskede komponenter og sikrer stabil vannkvalitet. En membran er et materiale som slipper noe gjennom og holder noe annet tilbake – en selektiv barriere. En gitt membran er en barriere for komponenter av en viss størrelse eller med visse kjemiske egenskaper. I membranfiltrering av vann brukes trykk for å få renset vann gjennom […]

Badebehandling for skånsom fjerning av lakselus og AGD

Badebehandling i vann med ionemodifisert vann er effektivt for å fjerne lus og AGD fra laks Badebehandling i vann med lavt saltinnhold har vist seg å være effektivt for å fjerne lus og AGD fra laks. Denne metoden er langt mer skånsomt for fisken, sammenlignet med mekaniske behandlingsløsninger. Dette betyr bedre fiskehelse, lavere dødelighet og […]

Rensing av inntaksvann

Rent inntaksvann er en viktig forutsetning for god vekst og velferd i alle varianter av landbaserte anlegg. Rent inntaksvann er en viktig forutsetning for god vekst og velferd i alle varianter av landbaserte anlegg. Avhengig av hvilken vannkilde som er tilgjengelig som inntaksvann, tilbyr vi ulike løsninger for å skreddersy vannkvaliteten etter kundens behov. Et […]