140 års erfaring gir fordeler!

Ferskvannsbasseng

Vi tilpasser og skreddersyr lukkede og semilukkede duker,
til alle typer av merder. Med over 140 års erfaring fra industrisøm, kan FiiZK tilby oppdrettsløsninger tilpasset behov og lokalitet. Våre ferskvannsbasseng kommer med en rekke patenterte løsninger for å underlette utsett og drift og kan gi deg nok ferskvann når du trenger det.
Depotet produseres i størrelser fra 1 000 m³ til 10 000 m³ etter kartlegging av behov. Mange anlegg får tilkjørt ferskvann fra brønnbåter som kan være både kostbart og tidkrevende.
Et ferskvannsbasseng gir derfor en rekke fordeler.

Avlusingspresenning

Tilpasset avlusingsduk til aktuell biomasse gir best fiskehelse, bedre økonomi og miljømessig gevinst.

Gjennom prosjektet Dukbasert avlusing har FiiZK sammen med oppdrettere, leverandører og FoU- institusjoner som Sintef Fiskeri & Havbruk, hatt fokus på å kunne gjennomføre avlusingsprosessen med mindre medisinforbruk og best mulig resultat både for fiskehelse, røktere og miljøet.
Den ekspertisen og all vår erfaring får du når du bestiller avlusingsduker fra FiiZK.
Presenningen får du som flat helpresenning, firkantet duk, muffinsduk og konisk duk.

Servicestasjon Seim, Bergen

Ved servicestasjonen på Seim utføres vasking, desinfisering, reparasjoner og gjenvinning av tekniske tekstiler.

Servicestasjonen er oppsatt med en fast vaskelinje for luseskjørt. Skjørtene vaskes med høytrykk og ikke med trommel som er det mest vanlige i Norge. Dette gjør at skjørtene blir behandlet mye mer skånsomt, slik at ingen skader oppstår under vasking.
I samme prosess utføres også desinfisering av skjørtene, før skjørtene blir reparert etter behov.

Servicestasjonen har også en reparasjonslinje hvor det utføres reparasjoner av all tekniske tekstilt som luseskjørt, takhatter, telt, vannbasseng ol.
Det utføres også gjenvinning på stasjonen hvor alt som skal kasseres deles opp i ulike fraksjoner, og fraksjonene går enten til gjenbruk eller gjenvinning.