Christian Hammernes

FiiZK Digital har ansatt Christian Hammernes (40) som prosjektleder på FiiZK Feeding Solutions.  Han bestitter tung kompetanse innenfor fagfeltet fôring, både fra praktisk bruk, rundt optimalisering av fôringsløsninger, systemmessig og som rådgiver. Christian har 7 års fartstid fra Skretting og 6 år fra AKVA Group ASA. Vi gleder oss stort til at Christian starter opp hos oss før sommeren!

Arne Lie Gundersen

«Christian vil være et sterkt bidrag til at FiiZK feeding Solutions tar posisjonen som den mest innovative og helintegrerte softwareløsningen i markedet», sier Arne Lie Gundersen, som er leder for FiiZK Digital.