«Vi tror denne teknologien vil være en naturlig del av infrastrukturen til mange lakseslakterier i framtiden»
Magnus Stendal – Forretninsgutvikler i FiiZK

FiiZK skal levere en lukket ventemerd med vannrensing til Salmosea, som skal benyttes til hold av slaktefisk med PD og lus. På denne måten unngår slakteriet direktelossing fra brønnbåt i forbindelse med sanitærslakting, og verdifull brønnbåtkapasitet blir frigjort til andre formål.


Les mer om Lukket ventemerd til Salmosea i artikkelen fra ilaks.no her:

Les mer om FiiZK lukket merd her: