FiiZK Digital med ny kunde på Horizon

American Aquafarms har valgt å gå for programvare fra FiiZK for å dekke alle sine behov innen biologisk planlegging, nærmere bestemt Horizon Planner Land.

Teodor Strand-Johansen (Markedssjef) med landfasilitet t.v. og
Fredrik Friis (Produksjonssjef) med havinstallasjon t.h. – Foto: Riseth Media


American Aquafarms er et amerikansk sjømatselskap som skal produsere laks på Nord-Østkysten i USA. Selskapet er i ferd med å etablere klekkeri, oppdrettsanlegg og prosessanlegg for laks i Gouldsboro, Maine. I første fase har selskapet et mål om å produsere 30.000 t laks, der vekstfasen skal foregå i lukkede systemer i sjø.


American Aquafarms hadde behov for et godt verktøy som kunne hjelpe de i å utforme en best mulig produksjonsplan gitt selskapets produksjonsrammer.
I første omgang ble det kjøpt tilgang til verktøyet Horizon Planner i en prosjektperiode, for å legge en klar plan på hvordan de skulle nå sine produksjonsmål. Det tok ikke lang tid før denne planen var på plass.

I løpet av prosjektperioden så American Aquafarms verdien av å ha tilgang til et godt verktøy for planlegging permanent, som resulterte i kjøp av Horizon Planner Land.

Fredrik Friis, Produksjonssjef American Aquafarms. Foto: Riseth Media


”Horizon Planner Land er en utvidelse av den originale Planneren og innehar funksjonalitet med flere parameter man kan inkludere i den biologiske planen. Dette er et tilsvar på den stadig mer komplekse produksjonsfasen som skjer på land og i sjø, spesielt med tanke på innføring av lukkede systemer i sjø som American Aquafarms satser på”

Odd Vetle Haarsaker – Salgsansvarlig FiiZK Digital

– Vi løser vekstutfordringer!