FiiZK varsler permitteringer

Pressemelding 30.11.2022

FiiZK har i dag sendt ut permitteringsvarsel til over 30 av sine medarbeidere.
De fleste er knyttet til staben og utviklingsavdelingen ved hovedkontoret i Trondheim.

Etter at grunnrenteskatten ble innført i september i år har det vært krevende å inngå større kontrakter med oppdrettere i Norge. FiiZK står dermed i en annen situasjon ved inngangen til 2023 enn vi gjorde ved inngangen til 2022.

FiiZK skal nå ta vare på berørte kolleger, samtidig som vi gjennomfører pågående og allerede avtalte leveranser og utviklingsløp med oppdrettskunder.

Vi forsterker videre vårt fokus på verdiskapende aktivitet utenfor Norges grenser, inntil vi klarere ser effekten grunnrenteskatten har på investeringsviljen i Norge.

FiiZK sine tre norske fabrikker, som også produserer industritekstiler til landbruk, byggeindustri og offshore har fortsatt god ordretilgang og vil ha normal aktivitet gjennom vinteren.

Spørsmål rettes til: