Gode erfaringer med sedasjon og lukket trenging

Som en betydelig leverandør av kompetanse og presenninger til oppdrettsindustrien har vi i FiiZK de siste årene gjennomført en rekke forsøk med lukket trenging og sedasjon. Forsøkene gir gode resultater og erfaringer både hva angår effekt på fiskehelse så vel som selve operasjonen. I samarbeid med MSD kan vi nå presentere en metode for håndteringsoperasjoner som gir lavere dødelighet og redusert antall lus.

Les artikkelen fra Norsk Fiskeoppdrett No.10-22 nedenfor.

Kontakt Bertil Storvik eller Nicolas Santamarta for mer informasjon om produkt og operasjon