H19 har fått en god start i sjøen i lukket merd: 
– Rikelig med lusefritt inntaksvann
– Konstant strømbilde
– Stabilt høyt O2 nivå
– Gode temperaturer

V19 som har stått i lukket merd gjennom vår og sommer, er nå flyttet videre til åpne merder for påvekst etter slakt. Så langt presterer fisken i Norges-toppen.

Ny kontrakt: Lukket ventemerd til Salmosea

Salmosea og FiiZK har inngått avtale om leveranse av en lukket ventemerd Salmosea sitt slakteri i Rørvik. Den vil kunne holde opptil 700 tonn laks ifm sanitærslakting (lus, PD, ILA).

Certus 10.000 til SinkabergHansen

Byggingen av lukket merden Certus 10.000 til SinkabergHansen er godt i gang, og i rute til oppstart i April 2020. Forbedringer: Ny plattformløsning, sklisikker plastgrating, nytt sjøvannsinntak, enklere kabelføring.

Sjøvannsinntak med fleksibel inntaksdybde

Sjøvannsinntaket med fleksibel inntaksdybde, som ble utviklet og testet i samarbeid med Bolaks V19, er nå dimensjonert for Certus 10.000 og Certus 15.000. Med dette kan oppdretter styre temperaturen i lukket merd – høyere temperatur om vinteren, lavere temperatur om sommeren.

Ny O2 teknologi under uttesting

I Q3 har vi testet nye oksygeninnløsere i lukket merd. Disse gir såkalte UltraFineBobler (UFB) som er så små at de ikke har oppdrift. Dette gir bedre innløsning i vannet og redusert oksygenforbruk. Teknologien er benyttet i oppdrettsnæringen i Canada med gode resultater. Vi avslutter testing og dokumentering i Q4. Følg med!

Kortere leveringstid på lukket merd

Med våre samarbeidspartnere har vi i 2019 effektivisert leveransekjeden ytterligere, og redusert leveransetiden med 1/3.

Nytt verktøy for produksjonsplanlegging med lukket merd

Med Horizon Optimizer kan vi nå – sammen med oppdretter – kjøre produksjonssimuleringer fra smoltutsett til slakt.  Med dette verktøyet finner vi beste strategi for bruk av lukket merd til hver enkelt oppdretter. Økt MTB-utnyttelse – høyere produksjon.

Les mer om Horizon Optimizer her:
https://fiizk.com/no/product/fiizk-horizon-optimizer/

Ta kontakt for mer informasjon angående FiiZK Lukkede Systemer!


Magnus Stendal – Forretningsutvikler i FiiZK
: (+47) 980 39 701
📧:magnus.stendal@fiizk.com

Les mer om lukket merd her:

https://fiizk.com/no/productcategory/lukket-merd/