Hva er F360?

Visste du at vi bruker materialer i våre luseskjørt som er nøye gjennomtenkt med tanke på gjenvinning?
Ved våre miljøstasjoner ble det gjenvunnet komponenter tilsvarende
72 tonn Co2-utslipp i 2020.
Til sammenligning tilsvarer dette
847 flyturer mellom Bergen – Oslo,
eller 567 500 km med bil!

En gjennomsnittlig familie kjører i ca. 10 000 km bil pr. år og
gjenvinning av luseskjørtene tilsvarte dermed bilbruken til ca. 56 norske familier i 2020.

Materialvalg er derfor svært viktig å være bevisst på for å sikre at produktet kan gjenvinnes når det skal kasseres og for at levetiden på et produkt skal være så langt som mulig.

FiiZK 360 er vårt konsept og system for gjenvinning av plast med fokus på bærekraft og miljø. Vi dokumenterer hele livssyklusen til materialene i produktene våre. Dette inkluderer import, produksjon, nedstrøm med gjenbruk og gjenvinning, samt transport. Vi ønsker å gi et troverdig bilde på hvordan vi med lokal håndtering og økt grad av gjenvinning kan bidra til å redusere fotavtrykk og CO2-utslipp. Løsningen er også med på å øke søkelys på sirkulærøkonomi som vi bl.a. gjør ved å gi pant på materiell som gjenbrukes i egen produksjon.

Slik fungerer F360

Fiizk R&D (utvikling) jobber kontinuerlig med produktdesign, tilpasset en optimal gjenvinning. Vi ser på nye materialer og hvordan disse på best mulig måte både er pålitelige med høy sliteevne i sjø, samt at de har potensialet for materialgjenvinning.
Vi har en policy der vi ikke sender avfall ut av landet før det er foredlet mest mulig, og er å anse som råmaterialet som kan brukes i ny råvareproduksjon. Avfallsdeponi og gammeldags forbrenning er dermed historie.

Bærekraft er et svært viktig tema både generelt og i FiiZK.
Etter att vi gikk sammen med NWP i januar i år, har vi utvidet med enda en miljøstasjon og har nå mottak i både Trøndelag og Bergen.

Dette betyr enda større kapasitet til å ta i mot, utføre vask og service, samt dekomponere luseskjørt fra hele landet.

F360 legger FNs miljøkrav til grunn for vårt fokus og er med på å imøtekomme FNs mål om bærekraft for pkt. 12, ansvarlig forbruk og produksjon, pkt. 13, stoppe klimaendringene og pkt. 14, ta vare på liv under vann


Løsningen gjør retur av gamle luseskjørt effektiv og bærekraftig med hovedmål om å:
 • Øke graden av gjenbruk iht. FNs miljøkrav
 • Gjenvinning i form av dekomponering og granulering, ikke forbrenning og deponi
 • Reduksjon av klimagass CO2
 • Norsk gjenvinning, ikke eksportere ubehandlet avfall
FNs bærekraftsmål pkt. 12,13 og 14

Prosedyre for innlevering av skjørt

 1. Kunde kontakter FiiZK og avtaler henting av retur

 2. Mengder oppgis og klargjøres i bigbags xll

 3. Luseskjørt skal være vasket før pakking og retur

 4. Luseskjørt pakkes i bag, som merkes med antall og id. Maks vekt pr bb 3,5tonn

 5. FiiZK returbil/båt henter skjørt, og bringer dette til en av FiiZKs miljøstasjoner

 6. Skjørt dekomponeres og måles inn hos FiiZK miljøstasjon

 7. Materiell til gjenbruk skilles ut og panteverdi dokumenteres

 8. Plastfraksjoner som ikke gjenbrukes går videre til mekanisk gjenvinning/ granulering

 9. Miljøregnskap utstedes av FiiZK

Kunden får komplett miljøregnskap på alt som kasseres!

Kassere luseskjørt?
Vi utfører jobben!

Litt om våre Service- og miljøstasjoner

NYHET! Servicestasjon Seim, Bergen

Ved servicestasjonen på Seim utføres vasking, desinfisering, reparasjoner og gjenvinning av tekniske tekstiler. Servicestasjonen er oppsatt med en fast vaskelinje for luseskjørt. Skjørtene vaskes med høytrykk og ikke med trommel som er det mest vanlige i Norge. Dette gjør at skjørtene blir behandlet mye mer skånsomt, slik at ingen skader oppstår under vasking. I samme prosess utføres også desinfisering av skjørtene, før skjørtene blir reparert etter behov. Servicestasjonen har også en reparasjonslinje hvor det utføres reparasjoner av all teknisk tekstil som luseskjørt, takhatter, telt, vannbasseng ol.

På vår servicestasjon i Seim har vi også en hub som tar vi imot luseskjørt som skall kasseres, her samler vi dem opp og vasker før vi sender dem videre til vårt mottak på Lundamo. Skjørt dekomponeres, materiell til gjenbruk skilles ut og panteverdi dokumenteres.
Plastfraksjoner som ikke gjenbrukes går videre til mekanisk gjenvinning/ granulering og et miljøregnskap utstedes av FiiZK.
Panteverdien kan du som kunde bruke neste gang du trenger luseskjørt.


Miljøstasjon Lundamo, Trøndelag

Lundamo ligger meget sentralt i landet langs E6, og er ikke så langt unna kystruta via Orkanger til Hitra og Frøya. Her startet vi med mottak av kasserte luseskjørt i 2018, og har siden dedikert en større del av fabrikken til en spesialdesignet dekomponeringslinje for luseskjørt.
Her blir skjørtene delt i fraksjoner og sendt til gjenbruk på egen fabrikk på Valsneset der nedlodding, ringer og slings blir en del av nye produkt. Alt som sendes videre til gjenbruk desinfiseres.

Kontakt oss for mer informasjon


– Sammen tar vi miljøet på alvor!