Hva er nytt innen lukkede systemer?

Året vårt startet med et brak! Oppkjøpet av Ecomerden har styrket vår ekspertise innen lukkede systemer, gjennom integrasjon av selskapets ingeniører, prosjektledere og kunnskap. Dette er en viktig milepæl på selskapsnivå, men også for våre nåværende og fremtidige kunder, og vi ser frem til at Ecomerden-teamet integreres i FiiZK-organisasjonen.

Sammenslåing av teknologier

FiiZK er forpliktet til å levere den beste lukkede merdteknologien for produksjon av oppdrettsfisk til de beste prisene. Sammen med Ecomerden vil teknologiene våre gi oss enda flere muligheter og gjøre oss enda mer rustet til å nå våre mål for fremtiden. Ved å integrere styrkene fra hvert av systemene, Certus og Eco kan vi utvikle en enda mer robust og dynamisk lukket merdteknologi. Vi ser frem til og gleder oss til fortsettelsen av dette arbeidet fremover.

Med fokus på fiskehelse

I løpet av de siste fem månedene har tilskuddene til vårt fiskehelseteam med fiskehelsesjef Kine Rivers Marhaug og bioteknolog Margit Jakobsen i spissen – vært nøkkelpersoner ved overvåking og utvikling av våre lukkede systemer. Vi jobber for tiden med våre lakseoppdrettspartnere for å generere ytterligere viktige bakgrunnsdata innen fiskevelferd og vannkjemi, ved å følge fisken opp til 2 kg.

Fiskehelsesjef Kine Marhaug tar prøver
Fiskehelsesjef Kine Marhaug tar blodprøver

Semi-lukket merdteknologi på vei til Skottland

Vi gratulerer så mye til Loch Long Salmon for deres nylige prestasjon med å få en CAR-lisens fra SEPA for å distribuere 5 semilukkede merder med en biomassegrense på 3 452 tonn ved Beinn Reithe nær Arrochar. LLS har lagt ned en enorm innsats for å komme til dette stadiet, og vi berømmer deres innsats og er stolte over å være på listen som leverandør og partner for levering av lukket merdteknologi (SCCS).