FiiZK fôringssentral har fokus på fôreren sin arbeidshverdag

Robert Hansen
Prosjektleder i FiiZK

FiiZK integrert fôringssentral har løst utfordringen med å lage helintegrerte løsninger for all type utstyr og teknologi som brukes i fôringsoperasjoner, der alt opptrer i ett felles system. ​

Fôreren opplever ofte en hektisk hverdag, fra styring av fôring til mange merder med ulikt innhold og tilstand, til teknisk utstyr. I tillegg koordinerer fôreren aktivitet på merdkanten. Dette kan påvirke kvaliteten på arbeidet som skal utføres.

Fôreren får stadig økt press på å håndtere flere fôringslinjer samtidig, uten at dette skal gå på bekostning av kvalitet. Kravet om effektivisering ligger på fôreren, f.eks. antallet fôringslinjer og merder som kan håndteres samtidig. Dette betyr at de eksisterende datasystemene må gjøres mye mer brukervennlig.

Systemene er i dag basert på å håndtere enkeltstående utstyr. Leverandørene av kamera, fôringslinjer og sensordata lager egne grensesnitt for sitt utstyr uten å fokusere på helhetlig brukervennlighet.

FiiZK integrert fôringssentral har løst denne utfordringen med å lage helintegrerte løsninger for all type utstyr og teknologi som brukes i fôringsoperasjoner, der alt opptrer i ett felles brukervennlig system. ​

FiiZK integrerer og tar kontroll over: ​

Helintegrert fôringssystem, med alle fôringslinjer og alle typer fôringsanlegg samlet i EN brukerflate.

Kamera og fôringslinje i samme bilde.
Start/Stopp/Intensitet/kamerastyring både på oversiktsbilde og direkte i kameraoversikt​

Kart, sensorer, intensitet og historikk

Pellets-deteksjon på videostrøm fra undervannskamera og med historikk.

Ønsker du demo?

Løsningen kan også erstatte eller oppgradere gamle systemer, f.eks. gamle og ikke-vedlikeholdte fôringsprogram som kjører på eksisterende fôringsflåter.

FiiZK Integrert fôringssentral har tatt det beste fra flere verdener og er utviklet i samarbeid med de mest erfarne fiskeoppdretterne. Med et høyt fokus på brukervennlighet, effektiv fôring og automatiseringsfunksjoner (f.eks. maskinsyn og dyp læring) er dette valget for morgendagens fiskeoppdretter.

Hvis du ønsker en demo, ta kontakt med oss på 📧 info@fiizk.com

Les mer på https://fiizk.com/no/productcategory/fiizk-integration/