LUKKET MERD CERTUS 15000 KLAR FOR FISK I CANADA!

Installasjon av Certus 15000 til Cermaq Canada
er nå ferdigstilt og klar for fisk.
Eksportprosjekter og COVID-19 er en spesiell kombinasjon, og vi takker Cermaq Canada og gode samarbeidspartnere i både Norge og Canada for at prosjektet er levert i henhold til omfang og kvalitet –  og på tid!

En spesiell takk til FiiZK sine egne produkteksperter som har reist over til Canada og sittet i isolasjon før de kunne starte arbeidet. En gjeng med dedikerte og dyktige kollegaer vi er så priviligerte å ha med på laget!

15000 TONN FISK HAR STÅTT I LUKKET VENTEMERD.

Hos Salmosea har 15000 tonn fisk stått i lukket ventemerd, Certus Harvest, siden oppstart av merden i Juli.

FiiZK har de siste månedene prosjektert lukkede ventemerder til 4 ytterligere slakterier i Norge.

MONTASJE AV FLYTEKRAGER TIL 5 STK LUKKET MERD CERTUS 15000 I GANG!

FiiZK sine sveiseteam har startet sammensveising og montasje av flytekrager til 5 stk lukket merd, Certus 15000, til SinkabergHansen.
Les mer om monteringen
hos SinkabergHansen her.

TEAM LUKKET MERD VOKSER

Øyvind Lægran er ny ingeniør på Team Lukket Merd. Øyvind har tidligere designet skip for havvind-industrien – Nå er det lukkede merder og laks som gjelder. Vi ønsker han varmt velkommen til FiiZK!

Nye utlysninger på ingeniørstillinger er rett rundt hjørnet
følg med!

Øyvind Lægran – Ingeniør i FiiZK Closed Systems

FULLT TRYKK PÅ SALG

Vårt lukkede merd-konsept vekker interesse i både Norge og utland. Per i dag har vi løp gående i Norge, Skottland, USA, Canada, og Tasmania. Bare Chile som mangler da. . .Visste du at lukket merd på spansk er «Jaulas Cerradas»?

Ta kontakt med oss for mer info, eller les mer om lukket merd her.