SinkabergHansen går for lukket merd fra FiiZK.

SinkabergHansen har valgt FiiZK som leverandør når de nå skal starte produksjon av storsmolt i lukket merd ved lokalitet Mulingen i Bindal. Merden er av samme type som FiiZK (tidl. Botngaard) tidligere har levert til Cermaq Norge.

Konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg

–  På Mulingen skal vi produsere storsmolt fra 100 gram opp til 1,5 kilo i lukket merd, før den flyttes til åpne merder for videre påvekst fram til slakt, forteller konsernsjef Svein-Gustav Sinkaberg.

Den lukkede merden er produktsertifisert for Hs 2.0 og har et produksjonsvolum på 10.000 kubikkmeter. En spesialkonstruert stiv flytekrage i stålrør sørger for riktig oppdrift i anlegget, og fungerer som en trygg og god arbeidsplattform for driftsoperatører.

SinkabergHansen skal starte produksjon av storsmolt i en lukket merd fra FiiZK på 10.000m3

En kraftig industriell PVC-duk lukker produksjonsvolumet, og fire uavhengige sjøvannsinntak henter rikelige mengder vann fra under lusebeltet og setter det i strøm i merden.

Merdmiljøet blir kontinuerlig overvåket og dokumentert av et sensornettverk, og oksygen tilsettes automatisk ved behov. Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift av merden, overvåking av driftskomponenter og alarmering ved avvik.

Viktig for FiiZK
– Avtalen med SinkabergHansen er viktig for oss. Vi får nå muligheten til å videreutvikle vårt allerede gode konsept for lukket merd, sier Magnus Stendal i FiiZK.

Magnus Stendal i FiiZK

Resultatene fra Cermaq-installasjonen, og andre installasjoner, viser at fisken vokser raskere og framstår som sterk og robust ved overføring til åpne merder.

– Dette er lønnsom miljøteknologi som vi mener vil innta en betydelig posisjon i oppdrettsmarkedet i årene framover, avslutter Stendal.