Montering av lukket merd er i full gang hos Cermaq i Canada og etter fire uker med montering ser man nå at rammeverket begynner å ta form. Flott artikkel i Fish Farming Expert som viser bilder av monteringen. Les mer i artikkelen fra Fish Farming Expert her:

https://www.fishfarmingexpert.com/article/cermaqs-semi-closed-cage-takes-shape-in-canada/

Alle bilder fra Fish Farming Expert – Cermaq / Arrowsmith Media.