Lukket ventemerd

PD-fisk i lukket ventemerd

Ved Salmosea sitt moderne slakteri i Rørvik har det siden Juli stått 17000 tonn PD-fisk i lukket ventemerd fra FiiZK.
Slakteriet har hatt stabil tilgang på laks, og oppdretterne har fått frigjort betydelig brønnbåt-kapasitet!

Lukket ventemerd – Salmosea

Den lukkede ventemerden har kapasitet til 700 tonn laks og er installert ved siden av eksisterende ventemerdanlegg. Flytekragen i stålrør måler 30X70 meter. En kraftig industriell PVC-duk lukker produksjonsvolumet, og rikelig med sjøvann pumpes inn, og strømsettes ved hjelp av miksere.
Merdmiljøet blir kontinuerlig overvåket og dokumentert av et sensornettverk. Oksygen tilsettes automatisk ved behov. Avløpsvannet pumpes ut av duken og inn på en forskriftsmessig vannrenselinje med filter og UV. Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift av merden, overvåking av driftskomponenter og alarmering av avvik.

Fullverdig alternativ til direktelossing

Brønnbåter kan heller benyttes til annet arbeid, enn å ligge på tomgang ved et slakteri og mate ut fisk til produksjonslinjen, avslutter Stendal.

« Lukket ventemerd er et fullverdig alternativ til direktelossing fra brønnbåt«

Magnus Stendal – FiiZK

Les mer om lukket merd fra FiiZK!