Nye materialer i topp- og bunnduk med ekstra sterk rip-stop gir et skjørt som har stor styrke og er ekstremt konkurransedyktig på pris. Alle FiiZK sine luseskjørt er skreddersydd til den enkelte lokalitet. Gjennom kartlegging av våre kunders behov vil faktorer som merdstørrelse, slitestyrke og utforming bli vektlagt. Slik kan vi levere et produkt som gjør jobben for oppdretterne så enkel som mulig.

– Bedre kost/nytteverdi – bedre økonomi
– Netto priser – levert til deg
– Kort leveringstid
– Gjennomprøvde løsninger
– Stor slitestyrke
– Slankere design
– Overlegne flyteegenskaper
– Står bedre i sjøenVåre kunder sier:
«Skjørtene er enkle å montere, vi opplever minimal slitasje på de og har fått tilbakemelding fra servicestasjonen som
opplever skjørtene som solide.»
– Ellingsen Seafood

«FiiZK står for kvalitet, oppfølging av produkt,produktutvikling. FiiZK sine skjørt gjør jobben.» 
– Blom Fiskeoppdrett

Luseskjørt for å begrense håndtering av fisk.
Opplining, trenging, pumping og behandling er en påkjenning for fisken og man ser ofte skader på fisk og økt dødelighet. Fisken har det best når den får være i merda og luseskjørt er et naturlig virkemiddel for å oppnå dette.

Sulting og dårligere tilvekst
Med gjentatte behandlinger går antall sultedager opp. Dette gir dårligere tilvekst og lavere slaktevekt. Luseskjørt begrenser antall sultedager og gir bedre økonomi ved utslakt.

Håndtering og dødelighet
Antall døde fisk har gått ned, men den gjennomsnittlige størrelsen på fisken som døde har økt. Statistikk viser at økt dødelighet av stor fisk skyldes håndtering i forbindelse med lusebekjempelse. Det må være et mål for oppdrettere å håndtere fisken så lite som mulig.

Bruk av luseskjørt gir fordeler:
– 50-80 % mindre lusepåslag
– Færre avlusninger
– Mindre bruk av kjemikalier
– Mindre håndtering av fisken
– Redusert behov for rensefisk

FiiZK 360
Kontakt oss i dag for retur av kasserte luseskjørt

– Design på skjørt; oppbygd med tanke på resirkulering
– 100 % materialgjenvinning; ikke forbrenning eller deponi
– All resirkulering foregår i Norge
– Gode avtaler på frakt og logistikk

Ny O2 teknologi under uttesting
I Q3 har vi testet nye oksygeninnløsere for bruk med luseskjørt og i lukket merd. Disse gir såkalte UltraFineBobler (UFB) som er så små at de ikke har oppdrift. Dette gir bedre innløsning i vannet og redusert oksygenforbruk. Teknologien er benyttet i oppdrettsnæringen i Canada med gode resultater. Vi avslutter testing og dokumentering i Q4. Følg med!

Ta gjerne kontakt med oss for løsninger og priser!

https://fiizk.com/no/ansatte/