Med fiskevelferd som vårt hovedfokus

Fiskehelse og -velferd er en nøkkelfaktor som driver utviklingsprosessen av våre produkter og tjenester. I november 2020 økte vi vårt engasjement innen fiskehelse ved å ansette en marinforsker og tidligere fiskehelse- og velferdssjef for den skotske oppdrettsindustrien. Ikke bare for å bygge våre kunderelasjoner i Storbritannia og Irland, men også for å tilføre verdifull akademisk bransjekompetanse for videre produktutvikling.

Ashleigh var før hun startet i FiiZK ansatt som postdoktor ved University of the West of Scotland, hvor hun forsket på en voksende helseutfordring innen skotsk oppdrettsindustri ved hjelp av hematologisk analyse og blodbiokjemi. Vi gleder oss til å se de kommende publikasjonene fra Ashleigh sitt arbeid fremover!

Hennes vitenskapelige bakgrunn kommer godt med når de tekniske teamene vurderer produksjonssystemene våre,
som f.eks. semi-lukkede merder
– for å gjennomgå alle fasetter som samhandler med fiskehelse.

Vi i FiiZK er også en samarbeidspartner på CtrlAqua-prosjektet (Ctrlaqua.no) som forsker på teknologiske og biologiske innovasjoner for lukkede systemer. Ashleigh har gjennomgått og sortert forskningen, for å evaluere resultatene fra produksjonssykluser for atlantisk laks i halvlukkede merder. Dette inkluderer teknologi og miljø, fiskeproduksjon og velferd samt forebyggende fiskehelse.

Dataene er viktig for å kunne vite hvordan systemene våre måler opp til kriterier som er beskrevet i dokumenter som de britiske RSPCA-velferdsstandardene. Denne typen arbeid er avgjørende for FiiZK for å kunne optimalisere produktene våre og sette fiskevelferd i kjernen av våre utviklingsbeslutninger.

Ashleighs bransjeerfaring som Fiskehelse- og velferdssjef for Scottish Sea Farms Ltd, gjør at hun også forstår FiiZKs produktportefølje fra et operativt perspektiv.

Vi i FiiZK erkjenner viktigheten av å snakke med oppdrettere for å designe og skreddersy produkter og tjenester etter spesifikasjoner, som er funksjonelt fordelaktige. Vi ønsker å jobbe sammen med næringen for å løse vekstutfordringer og levere resultater!

Ashleigh Currie til høyre (Privat foto).

Hva er ditt fokus som fiskehelse FoU hos FiiZK?

«Som havforsker og forkjemper for akvakultur og spesielt lakseoppdrett, er jeg glad for å samarbeide med et så mangfoldig team av dyktige mennesker. Sammen kan vi hjelpe oppdrettsnæringen å overvinne noen av de mest presserende biologiske utfordringene.»

«Jeg tror at vi i samarbeid med oppdretterne kan drive innovasjon som ikke bare er praktisk, men som virkelig gjør det den fremmer – løser vekstutfordringer.»

«Vi er nå i et kritisk stadie der produksjonsflaskehalser har vært tydelige i sektoren på grunn av en rekke faktorer. Med riktig fokus og en proaktiv tilnærming kan vi bruke eksisterende ressurser, for eksempel den mengden data som er samlet inn av industrien. Dette kan være instrumental data og digital innovasjon som sørger for å holde deg ledende for bransjen. «

«Jeg gleder meg til å komme mer ut igjen på besøk når Covid-19-restriksjonene er opphevet. Samarbeid med industripartnere og etablering av spennende nye prosjekter er noe jeg ser frem til å fortsette med, samt å få introdusere semilukket merd-teknologi til det skotske og irske markedet.»