Lukkede merder har gått fra å være et verktøy i kampen mot lusa, til å bli en strategisk produksjonsinfrastruktur for bedre fiskehelse, raskere tilvekst og høyere MTB-utnyttelse. Men skal vi forløse potensialet til lukkede merder, må myndighetene legge til rette for industrielle utviklingsprosjekt i milliard-klassen. Les mer om dette i artikkelen skrevet av Magnus Stendal, forretningsutvikling i FiiZK

Magnus Stendal – FiiZK