Ny milepæl for vår satsing på teknologi for lukkede merder!

SinkabergHansen investerer i ytterligere fem lukkede merder fra FiiZK. Som vår hittil største enkeltordre er dette en milepæl for vår lukkede merdteknologi.

– Dette er også av stor betydning for næringen forøvrig, da vi nå kan dokumentere erfaringer fra stordrift av lukkede merder på én lokalitet.

Tillatelsen knyttet til denne satsingen er 827 tonn og i kategori C; «mørkegrønn». Dette medfører forpliktelser knyttet til teknologiske løsninger og driftsmessige forhold.

Tror på forebygging!
– Et hovedpoeng er forebygging av lus, og det er en innretting av drifta som SinkabergHansen generelt og uavhengig av grønn tillatelse har stor tro på. Vi har lenge investert i og utviklet ulike prosjekt. Dette er en god måte å vokse og øke produksjonen på, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Merdene
De lukkede merdene er sertifisert for Hs 2.5, og har et produksjonsvolum på 15.000 kubikkmeter. Flytekrage i stålrør sørger for riktig oppdrift i anlegget, og fungerer som en trygg og god arbeidsplattform for driftsoperatører.

En kraftig PVC pose, produsert i Norge ved vår fabrikk på Lundamo, lukker produksjonsvolumet, og fire uavhengige sjøvannsinntak henter rikelige mengder vann fra under lusebeltet og strømsetter det i merden.

Merdmiljøet blir kontinuerlig overvåket og dokumentert av et sensornettverk, og oksygen tilsettes automatisk ved behov. Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift av merden, overvåking av driftskomponenter, og alarmering ved avvik.

Som leverandør er vi meget stolte og glade for at SinkabergHansen viderefører samarbeidet ved å utruste en hel lokalitet med lukkede merder, sier Magnus Stendal i FiiZK. De får nå 75000 kubikkmeter beskyttet og lusefritt produksjonsvolum i sjø, med konstant godt strømbilde, fordelaktige temperaturer og stabile høye O2 nivå. Dette gir knallforhold for god tilvekst og filskevelferd.

Bilde av SinkabergHansens ferdibygde merd fra FiiZK:

Har du spørsmål til oss? Ta kontakt for mer info!

Magnus Stendal
Forretningsutvikler
+47 980 39 701
magnus.stendal@fiizk.com

Jan Kevin Skarholt
Salg og markedsdirektør
+47 906 62 619
kevin.skarholt@fiizk.com

Les mer om saken på iLaks.no her:

Les mer om saken i NT24.no her:

https://www.nt24.no/nyheter/2020/08/14/SinkabergHansen-kj%C3%B8per-gr%C3%B8nn-konsesjon-%E2%80%93-%C3%B8nsker-hel-lokalitet-med-lukkede-merder-22479466.ece