Nyheter fra FiiZK Closed Systems!

SinkabergHansen utruster hel lokalitet med lukkede merder fra FiiZK

Foto: SinkabergHansen

FiiZK skal levere 5 stk Certus 15000 lukket merd til SinkabergHansen sin lokalitet Lismåsøy utenfor Brønnøysund. I Mai 2021 skal 1,5 mill smolt 120g settes i de lukkede merdene og stå fram til de er 2 kg i Desember. Deretter flyttes fisken til åpne merder for videre påvekst inntil slakt.
Les mer her


Cermaq Canada – Lukket merd fra FiiZK går internasjonalt


Installasjonen av 1 stk Certus 15000 lukket merd til Cermaq Canada er godt i gang. Oppstart av merd er November 2020.

Les mer her.

FiiZK samarbeider nå også med kunder om prosjekter både i Skottland og på Færøyene. Lukkede merder fra FiiZK har gått internasjonalt!

Tredje utsett i lukket merd hos Cermaq Horsvågen

Cermaq satte sist uke ut 400.000 smolt i Certus 1000 lukket merd på lokalitet Horsvågen i Nordland. Dette er tredje utsett i merden. Nytt for utsettet er ny teknologi for O2 tilsetning i lukket merd – direkte i sjøvannsinntak.
Her kan du lese mer om de to første utsettene.  

foto: Cermaq

Lukket ventemerd i drift

Foto: Eivind B. Engstad – Salmosea

Salmosea satte i Juli 2020 gang sin Certus Harvest med forskriftsmessig desinfeksjon av avløpsvann. Den lukkede ventemerden har vært i drift gjennom sommeren med opptil 650 tonn slakteklar laks. FiiZK arbeider nå med tre ulike slakterier om leveranse av Certus Harvest.

NYHET!

O2 generator og nødstømsagregat integrert i lukket merd

Certus leveres nå komplett med integrerte plattformer og hus for O2 generator, teknisk rom og nødstrømsaggregat. Koble til hovedstrøm, nettverk og foringslinje – og du er klar for drift.


Forskriftsmessig rensing av inntaksvann


FiiZK leverte den første merden med forskriftsmessig rensing av avløpsvann allerede i 2015. Denne har vært i kontinuerlig drift siden da. Vi har benyttet kunnskap og erfaringer fra denne installasjonen til å designe sjøvannsinntak med forskriftsmessig rensing.

Les mer om lukket merd fra FiiZK her

Ta kontakt!