Økt tilstedeværelse i Skottland og Irland

Denne måneden har vi ønsket vår nye kollega i FiiZK Ltd. velkommen.

Si hei til Michael Ó Ceallacháin! Michael er vår tekniske sjef for FiiZK Ltd. i Skottland og Irland.

Michael er basert i Irland og har en solid erfaring fra Akvakulturindustrien. Hans erfaring startet på familieoppdrettsanlegget Muir Gheal Teo, mens selskapet var i overgang til mer moderne oppdrettsmetoder med innovasjon i spissen.

Han har en bachelorgrad i energi- og miljøteknikk. Etter endt utdanning jobbet Michael innen mikroprosessorproduksjon, før han returnerte til akvakultur og jobbet med FiiZK Aqua-produkter/avsaltingsoperasjoner hos en av våre irske kunder.

«Produktpakken FiiZK tilbyr kundene viser hvilken innovasjon det er i næringen. Med førstehånds erfaring i bruk av produktene i oppdrett er jeg glad for å få muligehten til å introdusere løsninger som vil hjelpe oppdretterne med de utforinger de står i i dag.»

Michael Ó Ceallacháin – Technical Manager

Travle oppstartsuker

Michael startet sin første uke i FiiZK, ved å besøke vårt hovedkontor i Norge. Videre har han vært på besøk til våre fabrikker hvor det produseres luseskjørt og andre oppdrettsprodukter. Han har blitt introdusert for FiiZK-programvareløsninger, samt besøkt operative lukkede merdanlegg og anlegg som er i monteringsfase ute hos kunder.

For tiden besøker han Færøyene for å få mer erfaring innen lukket merd-konseptet,
før han skal introdusere teknologien til det skotske og irske markedet.

Michael skal prosjektstyre installasjoner av lukket merd, vannfiltreringsanlegg og presenningsprodukter.