Optimal utnyttelse av produksjonskapasitet i landbasert oppdrett

I mange år har produksjon av fisk på land begrenset seg til produksjon av smolt. Produksjonen har foregått i relativt oversiktlige produksjonslokaler og avdelinger.

Utfordringer som lakselus, rømming og sykdom har ført til at oppdrettere har fått større fokus på å gjøre sjøfasen i produksjonen så kort som overhodet mulig.
Dette har resultert i økt interesse og store investeringer i settefiskanlegg.
Settefiskanleggene skal ha kapasitet til å produsere storsmolt, til anlegg som tar hele produksjonen på land.

Med fokus på brukervennlig oppsett har vi laget et verktøy som skal gjøre planleggingsjobben enklere og mer fleksibel. Slik får man utnyttet all kapasitet til å produsere så mye fisk som mulig.

Hvordan ser denne planleggeren ut?

Ta en titt på video-foredraget nedenfor, hvis du vil se nærmere på hva Horizon Planner Land kan levere og løse for din drift.

Se foredrag om Horizon Planner av Knut Solbakken nedenfor

Utfordringer knyttet til produksjonsplanlegging av matfisk og settefisk på land.
Hva er det Horizon Planner Land kan løse?

Produksjonsplanlegging for matfisk og setterfisk på land – videoforedrag med Knut Solbakken

FiiZK Digital er et uavhengig programvareselskap rettet mot oppdrettsnæringen. Vi har fokus og erfaring med å skreddersy våre produkter, det betyr en unik mulighet for våre kunder i å tilpasse programvaren etter ønsket måte å jobbe på.

«Erfaring og kunnskap er et viktig fundament for fremtidens teknologi og digitale løsninger», sier Odd Vetle Haarsaker – Salgsansvarlig i FiiZK Digital

Les mer om Horizon Planner her.

Ta kontakt med oss for demo eller mer info om våre digitale produkter!