Planleggingsverktøy tilpasset landbasert oppdrett!

I mange år har produksjon av fisk på land begrenset seg til produksjon av smolt, i relativt oversiktlige produksjonslokaler og avdelinger.

Utfordringer som lakselus, rømming og sykdom har ført til at oppdrettere har fått større fokus på å gjøre sjøfasen i produksjonen så kort som over hode mulig.
Dette har resultert i økt interesse og store investeringer i settefiskanlegg som skal ha kapasitet til å produsere storsmolt, til anlegg som tar hele produksjonen på land.

Nye krav = Ny funksjonalitet


Milliardinvesteringer og mer komplekse landanlegg fører med seg et krav om bedre planleggingsverktøy som håndterer kompleksiteten med å produsere optimalt på land.

Dette har vi i FiiZK gjort noe med, og har i Q4 laget ferdig en utvidelse av vår Horizon-produktportefølje med søkelys på biologisk planlegging på land, i samarbeid med stor aktør.

Med fokus på brukervennlig oppsett har vi laget et verktøy som skal gjøre planleggingsjobben enklere og mer fleksibel, slik at man får utnyttet all kapasitet på anlegget til å produsere så mye fisk som mulig.

Ett av høydepunktene med Horizon Planner land er at du kan planlegge på kar-nivå og batch-nivå i en og samme plan.

For eksempel under startforing, da er man kanskje ikke så opptatt av å se hva som skjer på kar-nivå, spesielt hvis du har 40+ kar.
Da er det mer hensiktsmessig å planlegge på batch-nivå.
Når disse batchene kommer ut i vekst hallene, så har du mer behov for detaljerte sorteringsplaner og oppfølging av tetthet på hvert enkelt kar.
Fleksibiliteten og brukervennligheten til Horizon Planner Land gjør dette mulig.

Det er mange flere egenskaper denne planleggingsmodulen kan vise til, f.eks. plan/virkelig-rapportering, varsler på flere parameter som tetthet, forforbuk, osv. Planlegging av bruk av vann, ozon og oksygen etc.

Hvordan ser denne planleggeren ut?

Vi viser deg gjerne en demo av produktet hvis du vil se nærmere på hva Horizon Planner Land kan levere, i tillegg til de andre Horizon modulene.

FiiZK Digital er et uavhengig programvareselskap rettet mot oppdrettsnæringen. Vi har fokus og erfaring med å skreddersy våre produkter, det betyr en unik mulighet for våre kunder å tilpasse programvaren etter ønsket måte å jobbe på.

Ta kontakt med en av våre konsulenter for mer info!