Reduser skadeomfang på fisk ved håndtering

Lusebehandling kan gi negative konsekvenser for fiskehelsen. Med fokus på lavere dødelighet og økt tilvekst er videreutvikling av dagens løsninger viktig.

FiiZK har lagt og legger ned grundig arbeid i å finne metoder og løsninger, som skal redusere negativ effekt av håndtering av fisk. I samarbeid med MSD Animal Health har vi utviklet en løsning som er skånsom for fisken og enkelt å bruke.

Løsningen er trenging av fisk i en presenning, der fisken sederes før håndtering/behandling – nettopp for å forbedre fiskevelferden under avlusning. Fisken vil være mye roligere og du får bedre kontroll på fisken under trenging og beholdning.

Vi har sett at:


Gjennom sedering i et begrenset dukvolum vil dødelighet og skadeomfanget under mekanisk og termisk avlusning reduseres. Vanntrykket under spyling vil også kunne dempes, da ikke bare laksen, men også lusa sederes i forkant av avlusningsoperasjonen.

Vil du vite mer om sedasjon? Bli med på seminar!
– sedasjon for bedre lusebehandling i regi av MSD Animal Health.

Konseptet lukket trenging

Bertil Storvik hos oss vil snakke mer om løsningen vi bidrar med, i samarbeidsprosjektet med MSD og sedering ved trenging av fisk. Her vil Bertil gi deg en innføring i vårt nye konsept «Lukket Trenging» og hvordan dette vil fungere i praksis for deg som oppdretter.

Du vil også få vite mer om sedering og hvorfor dette gir bedre fiskehelse, samt høre om perspektiver fra oppdretter, brønnbåt, veterinær og forskning. Se mer om seminaret i videoen nedenfor – du er hjertelig velkommen til seminar!

For påmelding, send mail til: fiskehelse@merck.com  
Hvor og når:

Videoen viser Lene Høgset fra MSD Animal health, som forteller hva seminaret inneholder.

Ta kontakt med Bertil hvis du ønsker mer info,
eller har spørsmål angående samarbeidskonseptet.