Sammen om miljøet!

Vi har nå inngått en samarbeidsavtale med Brisk Safety for levering av sporbart miljøtau.
Som en del av vår forpliktelse til å nå våre bærekraftmål vil vi erstatte alt av tau i våre luseskjørt til Fiizk-miljøtau f.o.m. 1 februar 2022.  

I løpet av 2021 brukte vi ca. 270 000 m. med tau i produksjonen av luseskjørt som vi nå bytter ut mot nye miljøtau. Siden 2018 har vi jobbet med F360 for å aktivt skape et kretsløp for luseskjørtene
– der sirkulærøkonomi er en bidragende faktor for vår fremgang.

Som et ledd for å oppnå større gjenvinningsgrad på luseskjørtene våre tar vi nå inn
Fiizk-miljøtauet fra Brisk Safety for å resirkulere oppdrettstau i eget kretsløp.

Hvorfor Fiizk-miljøtau?

Fiizk-miljøtau hvor det er brukt rene plastfraksjoner i produksjon, gir et sterkere tau som vil avgi mindre mikroplast og dermed varer lenger enn vanlig tau som brukes i industrien i dag.
Økt varighet på produktene er også en viktig del av fremtidens sirkulærøkonomi og vil gi ekstra insentiv for gjenvinning.

Fiizk-miljøtau vil i tillegg ha en egen fargekode og merkefilm i tauet som gjør det enkelt å spore tilbake til oss hvis det skulle komme på avveier. Alt miljøtau som samles inn sendes videre for pelletering og gjenbruk.

FORDELER

  • Ved produksjon i Norge har man kontroll på sammensetninger/kjemi av tau og utstyr.
  • Fiizk fører miljøregnskap.
  • All produksjon, resirkulering og reproduksjon skjer i Norge og gir full kontroll av verdikjeden
  • 100% sporbart tau ved bruk av egne FiiZK-farger og merkefilm flettet inn i tauet.
  • Resirkulering av gammelt tau for bruk i nytt – 100% gjenbruk.
  • 30-40% sterkere enn importert tau, 30-40% mindre mikroplast
  • Helt ny teknologi
  • Helnorsk satsning der vi reduserer mikroplaster i havet, samtidig som vi etablerer en sirkulærøkonomi.
  • Bidra til å minske på CO2-fotavtrykket og ikke minst så støtter vi norske arbeidsplasser – noe vi har opplevd viktigheten av i denne pågående pandemien.