Sirkulærøkonomi og bærekraftig havplast

Vi i Fiizk møter kunder langs hele kysten, og opplever et stadig økende fokus og krav om bærekraft og dokumentasjon av miljøeffekt. Som en av verdens største produsenter av materiell i tekniske tekstiler til Havbruk, forstod vi i 2018 at vi måtte endre måten å leverer produktene på.

Konseptet vårt heter «F360», og er nå en fullt operativ tjeneste for retur og materialgjenvinning for våre kunder. Vi har brukt mye tid sammen med europeiske produsenter av råmaterial  for å oppnå et produktdesign, som gjør det mulig å gjenbruke og gjenvinne sammensatte produkt fra vår fabrikk på Valsneset i Trøndelag. Med oppkjøpet av tekstilfabrikken Rantex, strategisk plassert langs E6 på Lundamo midt i Norge, ble det mulig å bygge en nedstrømslinje for kasserte luseskjørt og liknende tekstiler i plast.

Status Fiizk 360 – 2020

  • Miljøstasjon for havplast på Lundamo
  • Egenutviklet linje for dekomponering
  • 700 luseskjørt og produkter mottatt
  • Ingen eksport av uforedlet avfall
  • Tilknyttet servicestasjoner langs hele kysten
  • Kun resirkulerbare materialer
  • Redusere bruk av PVC og kompositter

Les mer om tjenesten her!

Hvordan fungerer det, og hva er verdien?

Løsningen følger produktene våre fra første dag. Når du får skreddersydd noe fra oss, får du allerede i tilbudet vite hvilken potensiell panteverdi produktet har hvis det gjenvinnes hos Fiizk, og vi binder oss til denne avtalen. Her vil vi og diskutere effekt av ulike typer materialer vi bruker, både i forhold til miljøaspekt, levetid og prisforskjellene. For eksempel ved bruk av forskjellige typer nedlodding, bly, stål, kjetting og naturlige mineraler. Da vil kunde kunne trekke pant fra nye produkt, og dermed «påvirke» prisen selv. Om det er luseskjørt, avlusningsduk, desinfiseringsduker eller ferskvannsdepot.

Et årlig miljøregnskap, anbefalt logistikk for service og innlevering kommer fra oss. Vi har nå god dialog og ukentlig kontakt med de fleste servicestasjoner i Norge, fra Rypejford til Austevoll. Returbiler til Lundamo miljøstasjon kjører i hele Norge.

Fiizk Tracker og support

Vi har i 2020 lansert «Fiizk Tracker» , som hele tiden vet hvor produktet er, ved aktiv GPS-posisjonering. Med Fiizk Tracker får du også en merking av produktet, som inneholder datablad, vedlikeholdsrutiner, døgn i sjø og antatt serviceintervall og levetid.

De første kundene har nå sirkulert produkter i «F360» for første gang, og de har fått oppleve fordelen ved pris, CO2-begrensning og lokal service. Konsuletene i Fiizk vil via serviceportalen, kunne tilby oversikt og support 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Vask, service og retur av produkter

Kysten vår er lang, og unødvendig tungtransport er ikke miljøvennlig. Vi anbefaler derfor bruk av lokale servicestasjoner, om det skulle være i Rypefjord, Kristiansund eller i Bergen. Vi har ofte en dialog med kunde og bøterier når det er sesong for service eller utskiftning av luseskjørt og andre behandlingsduker.

Når vi er enige om at et produkt må kasseres, organiserer vi frakt med returbil. Vi har avtale med flere transportører, bruk av returbil begrenser både co2-utslipp og kostnad.

Fiizk eksporterer ikke avfall til andre Europeiske land, før det er foredlet til nytt råstoff. Vask og desinfisering anbefales også lokalt, der utstyret tas ut av sjøen – før frakt og gjenvinning.

Vi håper å høre fra dere, slik at vi kan tilby både produkter og markedets beste løsning for sirkulærøkonomi og miljøet.
Fiizk tar FN’s miljømål på alvor!