Status fra lukkede merder i Norge og Canada!

FiiZK er godt i gang med leveransen av fem semilukkede merder av typen Certus 15000 til SinkabergHansen AS. Merdene skal være operative i mai 2021 på SinkabegHansens lokalitet ved Lismåsøya i Brønnøysund.

Den første flytekragen ble sjøsatt nå i januar og montering vil pågå for fullt fremover.

Sjøsetting av flytekrage
Video av Christian Hammernes – FiiZK

«Dette er en stor og viktig ordre for FiiZK og krever full innsats fra hele organisasjonen. Det kreves mye planlegging for at dette skal gå så smidig som mulig, men sammen med dyktige leverandører og en løsningsorientert kunde er jeg sikker på at dette går bra»

Børge Sneisen, prosjektleder i FiiZK.

Fiizk i Canada

Bjarte Ljøkjell og Svein Tveiten i FiiZK reiste over i starten av oktober for å kjøre i gang den første lukkede merden i Canada. Etter 14 dager i karantene var det videre ut til lokaliteten som ligger ved Tofino. Totalt hadde FiiZK personell på lokaliteten i litt over to måneder.

Lokaliteten hos Cermaq Canada var under oppbygging med både lukket merd og åpne merder, så det var stor aktivitet.
Tauebåt, lektere, kraner, arbeidsbåter, dykkere og mannskap.
Mye logistikk og koordinering måtte på plass i tillegg til utfordringene Covid-19 ga oss.

Sammen med kunde og underleverandører klarte vi å levere hele prosjektet innen tidsfristen. Dette ga oss tid til testing og opplæring slik at alle kunne føle seg trygge når fisken først kom. Røkterne var veldig spente på å komme i gang med oppdrett i lukket merd!

Været har stort sett vært ganske normalt i tiden etter at anlegget har kommet i drift med unntak av en storm (med orkan styrke) i begynnelsen av november.

500.000 smolt svømmer nå rundt i lukket merd fra FiiZK i Canada.

Merden takler ulike værforhold veldig bra, fisken trives og vokser godt. Vi følger fortsatt med og har daglig oppfølging av anlegget.

Bjarte Ljøkjell – Prosjektansvarlig styringssystem i FiiZK

Ta kontakt med oss for mer info! >>

Status fra lukkede merder i Norge og Canada!

Svein Brudeseth Tveiten