INSTALLASJON AV LUKKET VENTEMERD TIL SALMOSEA

Sist uke ankom flytekragen til den lukkede ventemerden som er innstallert på Salmosea sin lokalitet. De neste ukene installeres duk, sjøvannsinntak, sensorikk, filter og UV, samt kontroll og styringssystem.
Snart er det klart for oppstart av verdens største lukkede ventemerd med en holdekapasitet til 700-800 tonn laks i forbindelse med sanitærslakting.

Foto: Eivind Brækkan Engstad/Salmosea

CERTUS 10000, LUKKET POSTSMOLT TIL SINKABERG

FiiZK ferdigstiller i disse dager den lukkede merden til Sinkaberg, Certus 10000 har kapasitet til 400 tonn postsmolt. Nytt i leveransen er:

Foto: Nicolas Santamarta/FiiZK

Vi gleder oss til smolten kommer!

NYE KOLLEGAER PÅ PLASS VED VÅRT TRONDHEIMSKONTORIngvild Dagestad – ingeniør, skal jobbe med videreutvikling av lukket merd


Børge Sneisen – prosjektleder, skal lede prosjektleveranser av lukket merd

Vi ønsker våre nye kollegaer velkommen til oss!

STOR INTERESSE FOR LUKKET VENTEMERD

Siden vi slapp nyheten om leveransen av lukket ventemerd til Salmosea, har FiiZK opplevd stor interesse for lukket ventemerd. Vi arbeider nå med prosjekteringer til flere slakterier langs kysten – det er vi storfornøyd med.
FiiZK har også signert kontrakt på leveranse av nok en lukket postsmoltmerd, Certus 15000 vil ha en kapasitet til 750 tonn postsmolt.

Ønsker du å vite mer om våre lukkede merder eller andre løsninger, ta gjerne kontakt med oss!

FiiZK – Vi løser vekstutfordringer!