To lukkede merder til Færøyene!

Til høsten skal to lukkede merder leveres til Hiddenfjord på Færøyene! De sertifiserte merdene har et samlet produksjonsvolum på 30.000 kubikkmeter, og er av samme type som vi har levert til Cermaq Canada og SinkabergHansen.

Certus 15000 – SinkabergHansen

En spesialkonstruert stiv flytekrage produsert i stålrør sørger for riktig oppdrift i anlegget,
og fungerer som en trygg og god arbeidsplattform for driftsoperatør.

En kraftig industriell PVC-duk lukker produksjonsvolumet, og fire uavhengige sjøvannsinntak henter rikelige mengder vann fra under lusebeltet og setter det i strøm i merden.

Merdmiljøet overvåkes kontinuerlig og dokumenteres gjennom et sensornettverk. Oksygen tilsettes automatisk og ved behov. Kontroll- og styringssystemet sørger for automatisk drift, overvåkning og nødvending alarmering.

“Dette er en viktig avtale for oss“!
Hiddenfjord er  en pioner for produksjon
av storsmolt på land og vi ser frem
til å levere 30.000 kubikkmeter beskyttet og
lusefritt produksjonsvolum i sjø.

Magnus Stendal, Forretningsutvikler i FiiZK

Ta kontakt med oss for mer informasjon!

Certus 10000-30000