Travel juleinnspurt!

En drøy uke inn i advent og med året snart omme, syder det av aktiviteter hos oss i FiiZK.
For øyeblikket har vi en betydelig mengde med ordre som skal planlegges, ferdigstilles og ikke minst leveres. Dette for både lukkede systemer, tekniske tekstiler og digital.

Nylig signerte FiiZK Closed Systems avtaler for levering av lukkede merder til selskapene Osland, Hiddenfjord og Pure Norwegian Seafood.

Vi har også signert FiiZK Aqua sin første og større leveranse av vannrensing.

I tillegg har vi for tiden betydelige ordrereserver på luseskjørt og annen duk – også internasjonalt.
Det var stor stemning på huset da vi passerte skjørt nummer 1000 tidligere i høst!

Dette betyr full produksjon i alle våre avdelinger, og det liker vi 135 FiiZKere!

En medarbeiders betraktninger på tampen av året

«Som nyansatt så passer det meg helt perfekt at det er mye å gjøre!
Læringskurven blir bratt som følge av at jeg allerede har vært med på mange ulike prosjekter, både lokale (Mowi Kvingo, Nesfossen smolt, Salar Bruk m.m) og ellers i landet ( Mowi Glomfjord, Grieg Seafood i Erfjord, Sterling White Halibut m.m.).
Da har jeg også fått jobbet med kollegaer fra FiiZK sine ulike lokasjoner, noe jeg også ser på som svært positivt.
Noe jobb i produksjonen har det også blitt, så mine første to måneder i FiiZK har vært både allsidige, lærerike og positive.»

Ronny Rød-Jensen
Monteringsleder i FiiZK

«Å produsere mer enn 1000 skjørt i året er en stor prestasjon, men vi vet også at vi har reserver som vi hele tiden jobber med. Med tanke på bestillinger og arbeidsmengde er dette et spesielt år, vi har aldri hatt så mye jobb før.
Det har vært fullt kjør fra sommersesongen av – hvor vi vanligvis har roligere perioder.
Med tempoet vi har hatt dette året, er det en imponerende innsats fra alle medarbeidere som også vil bruke romjulen til å produsere luseskjørt – og tempoet fortsetter for fullt godt inn i det nye året sånn som det ser ut nå.

Med god romjulsstemning skal vi brette opp ermene og sørge for FiiZK-kvalitet i hver eneste sveis, tauverk og sting!»

Krzysztof Oswald
Plassjef for Valsnes

FiiZK opplever stor ordrepågang knyttet til alle våre produktområder. Med flere signerte kontrakter og serviceoppdrag både på lukket merd, lysstyringstelt og vannrensings prosjekter, forbereder serviceavdelingen seg på en travel vinter og ett hektisk år i 2022, sier Serviceleder Christian Hammernes.

Dette innebærer at vi vil gå aktivt ut for å rekruttere nye medarbeidere i tiden som kommer. Det anbefales å ta kontakt med FiiZK om man er på jakt etter nye utfordringer i ett spennende og voksende firma.

Våre lukkede merdsystemer innebærer sammenstilling og montering av mange store komponenter, store operasjoner med flere aktører i sving samtidig. Det er også en god del teknisk utstyr som krever en del kompetanse, og utgjør spennende muligheter for videre utvikling av produksjon av fisk i sjø.

Vi har i år blant annet levert fem semilukkede merder, av typen Certus 15000 til Sinkaberg Hansen. Disse merdene er nå i drift med til sammen en million fisk!
Samtidig jobber vi nå med å forberede deres sjette merd for drift.

Det jobbes nå med full produksjon av totalt fire semilukkede merder på Færøyene som skal leveres til Hiddenfjord tidlig neste år. Samtidig er det flere prosjekter som er i full sving med å planlegges rundt om i Norge, med oppstart allerede tidlig neste år.

Det er utrolig spennende å være med på utviklingen av det som vil være en ny æra innen oppdrettsbransjen og jeg gleder meg til fortsettelsen.

Christian Hammernes
Serviceleder i FiiZK

Økende interesse for våre produkter

Samtidig er det gledelig at interessen for våre produkter øker – noe som gjør at vi er inne i mange nye og lærerike salgsløp.
Dette gjelder også for vår digitale produktportefølje hvor bl.a. vårt rapporteringsverktøy Omnia vekker interesse blant våre kunder.

For å øke utviklingskapasiteten og for å enda bedre håndtere oppkjøp og integrering av komplementære bedrifter, har vi nå på senhøsten gjennomført en organisasjonsendring.
Dette vil gi effekt både internt og for kunder – hvor alt vil være helt på plass når vi går inn i det nye året.

Målet med endringen er å rette søkelyset på utvikling gjennom å samle dette i en gruppe,
og fokus på leveranse ved å samle denne delen av organisasjonen under en ledelse.
Våre kunder skal merke dette gjennom økt tempo i produksjon og økt kraft i utviklingsarbeidet.

Nettopp utviklingsarbeidet er en grunnpilar for satsningen vår, og vi er tidlig i mange utviklingsløp sammen med våre kunder og partnere. Dybden og bredden av våre ansattes kompetanse er et sentralt premiss for at vi lykkes med utviklingsløpene parallelt med daglige leveranser.
En stadig tettere integrasjon mellom alle fagfelt og produkter er sentralt for vår utvikling innad i organisasjonen vår. Denne integrasjonen er en forutsetning for at vi i fremtiden skal nå målet om å levere autonome system til kundene våre.

Les gjerne litt om produktene våre på nettsiden og ta gjerne kontakt med en av våre medarbeidere for et møte eller mer informasjon om våre produkter og tjenester.FiiZK har som mål å levere autonome system til oppdrettsbransjen

Med dette ønsker vi alle kunder og samarbeidspartnere lykke til med siste innspurt av 2021, samt en gledelig førjulstid!