Ultrafiltrering av inntaksvann – vitenskapelig bevist fjerning av patogener!

Vårt talentfulle team har nylig vært involvert i en laboratoriestudie for å teste hvor gode ultrafiltreringsmembraner (UF) er til å fjerne vannbårne virus og bakterier.

Margit E. Jakobsen, Morten Kojen og Kine Marhaug jobbet sammen med forskere ved Nofima.

I desember ble publikasjonen deres utgitt i Frontiers in Marine Science.

«Evaluation of an ultrafiltration membrane for the removal of fish viruses and bacteria in aquaculture water»

Under laboratorieforsøk ble sjøvann tilsatt følgende fiskepatogener:

Den interessante delen for akvakulturentusiaster er resultatene fra analysen utført på permeatet, altså vannet som var filtrert gjennom UF-membranene. Forskere fant at ultrafiltreringsmembranene eliminerte 100% av både IPNV og A. salmonicida fra sjøvannet, noe som viser at membranfiltreringssystemet fungerer veldig godt for å desinfisere og forbedre vannkvaliteten.

For tiden brukes våre ultrafiltreringssystemer sammen med UV i settefiskanlegg, men denne nylige artikkelen understreker de desinfiserende egenskapene til en frittstående UF-enhet.

Morten Kojen & Vasco C. Mota
Margit E. Jakobsen & Vasco C. Mota

Vil du vite mer om Ultrafiltrering?