Vann er ikke bare vann

Høsten 2021 ble Akvafresh en del av FiiZK konsernet. Hva passer vel ikke bedre enn å fortelle litt om historien bak AkvaFresh og fremtidige planer når vi nå går fremover sammen som FiiZK Aqua?

Her får du også lese litt om hva membranfiltrering er og hvorfor en bestemt vannkvalitet kan bidra til bedre behandling av fisken din.

Vi tok en prat med Per Kosberg for å gi deg historien om AkvaFresh – fortalt fra en av gründerne sitt ståsted.
Per jobber nå som seniorkonsulent og med langsidig videreutvikling av produkter i FiiZK Future Technologies.

Begynnelsen først – økende behov for ferskvann i lakseoppdrett

AkvaFresh ble stiftet i 2015 med kontor og verksted i Vanvikan. Per Kosberg fikk startet selskapet med Lyng Gruppen og Ragnar Lyng som en aktiv og deltakende eier. Senere ble også andre kjente investorer med som eiere.

Utgangspunktet for selskapsdannelsen var tosidig.

Vi registrerte et økende behov for ferskvann i lakseoppdrett for behandling av laks mot lus. Vi så muligheten for at mobile avsaltningsanlegg kunne forsyne den sjøbaserte oppdrettsbransjen med hensiktsmessig vann levert på rett sted til rett tid. Dette ga grunnlaget for vårt første slagord:
«Simply water».

Veien gjennom Aqualyng til AkvaFresh

Eiere og ansatte i AkvaFresh hadde kompetanse og erfaring med avsalting av sjøvann for drikkevann og annen industrielt bruk. Erfaringen kom av at flere av oss hadde vært engasjert i selskapet Aqualyng som Bjørn Lyng startet på Kanariøyene med global virksomhet i begynnelsen av 2000 tallet. Aqualyng produserte og driftet avsaltningsanlegg basert på omvendt osmose (avsalting av sjøvann) og delvis egenutviklet teknologi.

Utviklingsløp og skånsom lusebehandling

Starten av AkvaFresh var også en start på et utviklingsløp på mange år. Vi ville helt fra starten kjøre parallelle løp på ambisiøse FOU prosjekter med forskningsinstitusjoner, samtidig som vi lette etter muligheter for kommersielle salg av noe kjent teknologi. Helt fra starten hadde vi gode kontakter mot viktige kunder i lakseoppdrett. Deres klare ønske var å bruke avsaltet sjøvann direkte i merda slik at en kunne redusere luseproblemet uten å utsette fisken for hardhendt behandling. Mange prosjekter har vært gjennomført med flere store aktører, i særlig grad Mowi. Forskningsprosjektene har lært oss at det er helt spesielle krav til ionesammensetning i vannet for at det skal ha en behandlingseffekt, og det har vist seg å være utfordrende å opprette denne typen stabil vannkvalitet i et åpent system.

Badebehandling i merd

Kontroll på vannkvalitet i lukket volum

Fokuset har derfor i større grad snudd seg mot behandling av fisken i et lukka volum. Her er det lettere å ha kontroll på vannkvaliteten som kreves. Det er mye komplementær kunnskap i FiiZK-organisasjonen for å lage et slikt system. Derfor er vi nå i gang med å utvikle en komplett ny behandlingsmetode basert på kunnskapen i gamle AkvaFresh og i FiiZK.

Målet for denne metoden er å tilby en lusebehandlingsmetode som skal være effektiv, den skal være fiskevelferdsmessig god og bedre enn andre løsninger, den skal være kostnadseffektiv for deg som kunde.

Arbeidet med bruk av NF (nanofiltrert) avsaltet vann til behandling av lakselus har resultert i et internasjonalt patent som dekker vannproduksjon og behandlingsmåte.

Vann er ikke bare vann

Membranfiltrering – rensing av vann til ønsket kvalitet

I kjølvannet av avsalting og lusebekjempelse har AkvaFresh også tatt i bruk andre membranbaserte vannrenseprosesser. Det ble introdusert og tatt i bruk Ultrafiltrerings-membraner (UF) for rensing av både sjø og ferskvann. Gjennom UF prosessen tar du bort spesielt patogener, bakterier og virus fra sjøvann og du renser særlig ferskvann for humus og metaller.

Dette var utgangspunktet for vårt andre generasjons slagord:
«Mer av mindre /less is more».
Å ta i bruk ny teknologi på nye områder betyr en viss risiko. Vi har sett at kompetente medarbeidere kan løse ikke forventede utfordringer og at kunden setter stor pris på evnen til å utvikle pionerprosjektene. Litt trøbbel underveis ødelegger ikke kundeforholdet hvis kunnskap og engasjement bidrar til løsninger.

Slik er FiiZK Aqua organisert i konsernet

AkvaFresh sine 10-12 ansatte er i dag fordelt på ulike funksjoner i FiiZK-familien. Flere av oss arbeider i miljøet knyttet til den langsiktig utvikling av nye produkter og tjenester. Noen integreres med leveranseprosjektene på lukka merd og vannprosjekter. Service og driftsteknikkere blir en del av team som skal følge opp alle typer fysiske leveranser.

Selv om vi er integrert i øvrige miljøer i FiiZK, så er det også fortsatt et eget forretningsområde å selge vannbehandlingsteknologi. Tidligere Akvafresh kollegaer med ulik plassering i FiiiZK deltar i dette arbeidet. Vi er derfor i noen grad en egen gruppe i systemet og vi omtales som FiiZK Aqua. Prosessen med å selge denne type teknologi er tidkrevende og litt kompleks. Anleggene vil til en viss grad ha preg av skreddersøm mht. størrelse, valg av membraner og ønsket vannkvalitet. Flere fra det tidlgere AkvaFresh miljøet assisterer salgsavdelinga med å designe løsning og beregning av kostnader og pris.

I alt føler vi oss som verdifulle og respekterte medarbeidere i FiiZK med engasjement på kjente og helt nye problemstillinger.

Du som kunde vil få et bredere utvalg av ekspertise og tjenester innen oppdrettsteknologi når flere fagmiljø står sammen.

Du må gjerne ta kontakt med oss for mer informasjon.

Et lite utvalg av våre medarbeidere som kan hjelpe deg med vannkvalitet: