Velkjent men fortsatt effektiv metode!

Luseskjørt er den mest brukte metoden for å redusere lusepåslag. Alene eller brukt sammen med andre komplementerende løsninger.

De senere årene har vi sett at:

Det siste året har gitt oss betydelig ny erfaring gjennom testing av ulike idèer og design. Produkttesting ute på ulike lokasjoner har ført til nye og bedre løsninger. Dette har igjen gitt en bedre hverdag for oppdretter og håndtering av luseskjørt i merd. Det største fokuset for oss og alle i oppdrettsbransjen er å sørge for bedre fiskelehelse, som er hovedårsaken til utvikling og forbedring av allerede velkjente metoder – også for luseskjørtet.

Så hva innebærer dette for deg?

Med ulike utfordringer og konstant jakt etter å optimalisere driften, får du gjennom vår kunnskap og erfaring gode verktøy til å finne riktig løsning for lokaliteten din. Vår kunnskap om materialvalg og ulike komponenter er sammen med oppdretters kompetanse, gull verdt for alle parter!

Ta kontakt med oss hvis du ønsker at vi skal foreslå løsninger for din lokalitet!

Les mer om våre luseskjørt ved å trykke på lenken her:

Bildet viser Bertil Storvik og Svein B. Tveiten ute i felt.