Vi styrker kompetansen innen fiskehelse og lukket merd!

Anders Næss

Prosjektleder utvikling lukkede systemer

Anders har en M.Sc. innen akvakultur fra NTNU/SINTEF. Han har lang erfaring med produktutvikling innen havbruk og startet Akvadesign AS, som videre skiftet navn til Akvafuture AS. I Akvafuture har han vært i front ved utviklingen av lukket merdteknologi med etablering av flere lukkede anlegg. Når Akvafuture AS nå satser som oppdrettsvirksomhet, har Anders trukket seg ut, da han ønsker å utnytte sin kompetanse til ytterligere teknologiutvikling av lukkede anlegg.
Vi er glade for at dette skjer her hos oss i FiiZK, hvor han kommer til å ha ansvar for utviklingsprosjektene for lukket merd.

«Fiizk er dyktige og fremoverlente i sin utvikling av løsninger. For meg er det spennende å kunne bidra til videre teknologiutvikling sammen med mange flinke kollegaer fremover. Det har også trigget ekstra at selskapet har som mål å utvikle autonome merder. Samtidig ser vi en bred politisk vilje til etablering av kriterier og rammevilkår for oppdrettsbransjen. Dette bidrar positivt til satsningen på lukkede systemer.»

Anders Næss – Prosjektleder utvikling lukkede systemer

Kine Marhaug

Fiskehelseansvarlig

Kine er utdannet veterinær fra NMBU Veterinærhøgskolen i 2015. De siste fire årene har hun jobbet med fiskehelse og -velferd i Mattilsynet i Finnmark. Hun har opparbeidet seg en bred erfaring fra mange områder av næringen og hun ser frem til nye utfordringer innen arbeid med fiskehelse og
-velferd sammen med oss i FiiZK! Kine begynner i sin stilling hos oss den 1 oktober.

«Jeg har stor tro på at FiiZK, med en satsning på lukkede systemer, vil kunne gi et betydelig løft for fiskehelsen og -velferden. Jeg gleder meg til å kunne bidra til å skape en så robust, frisk og fornøyd fisk som mulig!»

Kine Marhaug – Fiskehelseansvarlig

FREMTIDSRETTET

PÅLITELIG

ÅPEN