Vi styrker vår dukproduksjon ved å gå sammen med Norwegian Weather Protection (NWP)!

Selskapene har inngått avtale om at NWP
fra 01.01.21 inngår som heleid datterselskap av FiiZK Holding.

NWP er en betydelig produsent av industrisøm til oppdrett, byggenæring, industri/offshore og landbruk. Samarbeidet mellom NWP og FiiZK gir økt fleksibilitet og kompetanseoverføring mellom fabrikkene våre. Våre samarbeidspartnere vil som et resultat av dette dra nytte av økt produksjonskapasitet samt rask og innovativ produktutvikling. NWP vil inngå som en integrert del av FiiZK sin satsing på utvikling og produksjon av industrisøm i Norge. NWP sin fabrikk på Frekhaug utenfor Bergen vil være en viktig del av denne satsingen. Funksjoner innen salg og administrasjon vil etter sammenslåingen koordineres fra FiiZK sitt hovedkontor i Trondheim.

NWP vil bestå som eget juridisk selskap og produksjonssted, og vil selvfølgelig overholde alle inngåtte avtaler og forpliktelser som normalt. Det samme gjelder de øvrige selskapene i FiiZK Holding.

Selskapene vil sammen nytte tiden frem mot nyttår for å rigge en funksjonell og effektiv organisasjon med samme høye kundefokus som tidligere.