Med stor respekt for at det er tøffe tider for mange, er vi likevel glade for å meddele at FiiZK etter en drøy uke med felles tiltak for å bekjempe Covid- 19, leverer som planlagt på alle forretningsområder. Med andre ord, produksjon og levering går som normalt.

For at du som kunde skal bli minst mulig berørt av å ha FiiZK som din leverandør, er det igangsatt nødvendige interne og eksterne tiltak slik at produksjonen opprettholdes ved våre fabrikker, digitale avdelinger og kundeservice. Tiltakene inkluderer fysisk adskillelse av de ulike skiftene ved fabrikkene, hjemmekontor for kontoransatte i tillegg til svært begrenset reise og fysisk møteaktivitet. Vi har tett dialog med våre leverandører og transportører. Dette bidrar til å opprettholde vareflyten, som igjen fører til at du som kunde får ordre levert fra fabrikkene våre som avtalt.

Enkeltprosjekter kan likevel bli påvirket kortsiktig av myndighetspålegg, rutineendringer hos kunder eller ved noe forsinket logistikk. Hvis du skulle bli berørt av et slikt tilfelle vil vi ta kontakt med deg fortløpende. Du som kunde kan være trygg på god oppfølging fra vår side.

Ingen ansatte eller deres nærmeste pårørende er rapportert som smittet på nåværende tidspunkt.

Vårt fokus de neste ukene, er å ta vare på de ansatte og deres familier, og samtidig opprettholde drift og produksjon ved våre norske fabrikker og digitale miljø. Slik står vi best mulig rustet til å sikre norske arbeidsplasser og kundeleveranser også når det vi nå står i er over.

Med dette oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss om du har spørsmål, eller om det er noe annet vi kan bistå med. 

Vi ønsker alle våre samarbeidspartnere lykke til med perioden som vi alle nå er inne i og at alle holder seg friske.