Behandlingsansvarlig 

Behandlingsansvarlig er Daglig leder. For informasjon om kunder er behandlingsansvaret delegert til CMO. 

Hjemmel 

Opplysninger behandles for å kunne følge opp kunder, leverandører og potensielt nye kunder med produktinformasjon og faglig informasjon. Vi lagrer ikke sensitiv personinformasjon. 

Hvilken informasjon lagres 

FiiZK lagrer ikke sensitiv personinformasjon. Vi lagrer informasjon som er nødvendig for å sikre effektiv kommunikasjon med- og opplæring av kundene. Vi lagrer følgende informasjon: 

Navn 

Epost arbeidsplass 

Telefon(er) arbeidsplass 

Stilling 

Hvilke produkter kunden bruker, eller har interesse for 

Hvilke arter og ledd i oppdrettsproduksjonen vi antar at kunder har interesse for 

Opplæring som har funnet sted for den enkelte kunde 

Hvor hentes informasjonen 

Informasjonen hentes fra kunden, eller fra åpne kilder som kundenes nettsider. Vurderinger rundt hvilke arter og ledd i produksjonsprosessen kunden er interessert i vurderes ut ifra bedriftens aktivitet, kundens stilling hos bedriften, eller etter direkte kontakt med kunden. Vi benytter ikke cookies i våre applikasjoner eller på vår nettside. 

Innsyn 

Våre registrerte kunder har rett til innsikt i hvilke data som lagres om de. Kundene kan be om tilgang til disse data ved å kontakte FiiZK på epostadressen nederst i dette dokumentet. Skulle data være feil, kan kunden kreve at data rettes eller slettes. FiiZK forholder seg til norsk lovverk i forbindelse med lagring av persondata. 

Deling av data 

Data deles ikke med 3. part. 

Lagring av data 

Data om kunder og samarbeidspartnere lagres og sikres kun i vårt CRM-system. Dette er SuperOffice som igjen lagrer data iht. de gjeldende krav i norsk og europeisk lovgivning. 

Kontakt 

Spørsmål rundt lagring av persondata ved FiiZK kan rettes til info@fiizk.com.