Hel presenning for bruk ved
badebehandling i alle typer merder. 

Ønsket om design og styrke varierer fra oppdretter til oppdretter,
FiiZK skreddersyr derfor alle duker.

Vår erfaring viser at det er meget viktig med rett volum ved avlusing.
Vi leverer derfor duk med design som sikrer dette.
Tilpasset utstyr til aktuell biomasse gir best resultat, bedre økonomi og miljømessig gevinst. 

FiiZK har siden 2009 gjennomført flere utviklingsprosjekter i samarbeid med FoU miljøet og bransjen, og besitter i dag en unik kompetanse innen utvikling, produksjon og bruk av produkter av presenning. 

Gjennom prosjektet Dukbasert avlusing har FiiZK sammen med oppdrettere, leverandører og FoU institusjoner som Sintef Fiskeri & Havbruk hatt fokus på å kunne gjennomføre avlusingsprosessen med mindre medisinforbruk og best mulig resultat både for fisk, røktere og miljøet. 

FLAT HELPRESENNING 

  Den tradisjonelle duken 

Hel presenning for bruk ved avlusing til alle typer merder,
skreddersydd etter behov og ut fra den enkeltes ønske.

MUFFINSDUK 

En avlusingsduk for miljøet!

Designet på muffinsduken er tatt frem for å redusere omkrets på duken, noe som letter monteringen på merd. Omkrets er lik merden pluss 3%. Mest mulig lik dybde gir minst belastning både for fisk og merd. Det gir også mulighet til å fordele oksygen på beste måte, i hele dukens volum.

KONISK DUK

For spissnøter eller reduksjon av volum!

Konisk presenning er også kjent som kjegleformet presenning eller Kinahatt. Omkrets er lik merden pluss 6 %. Passer spesielt godt til spissnøter men brukes i tilfeller hvor man ønsker å begrense volumet. 

FIRKANTDUK 

For stålanlegg

Kvadratisk eller rektangulære presenninger er skreddersydd til stålanlegg. Vi leverer også slike presenninger som skuffer/muffins. Det er størrelsen på buret og ønsket behandlingsvolum som bestemmer størrelsen på duken. 

Les også om badebehandling med ionemodifisert vann her: