Avlusingspresenning 

Hel presenning for bruk ved badebehandling i alle typer merder. 

Ønsket om design og styrke varierer fra oppdretter til oppdretter og FiiZK skreddersyr derfor alle duker. Vår erfaring viser at det er meget viktig med rett volum ved avlusing. FiiZK leverer derfor duk med design som sikrer dette. Tilpasset utstyr til aktuell biomasse gir best resultatbedre økonomi og miljømessig gevinst. 

FiiZK har siden 2009 gjennomført flere utviklingsprosjekter i samarbeid med FoU miljøet og bransjen, og besitter i dag unik kompetanse innen utvikling, produksjon og bruk av produkter av presenning. 

Gjennom prosjektet Dukbasert avlusing har FiiZK sammen med oppdrettere, leverandører og FoU institusjoner som Sintef Fiskeri & Havbruk hatt fokus på å kunne gjennomføre avlusingsprosessen med mindre medisinforbruk og best mulig resultat både for fisk, røktere og miljøet. 

 

FLAT HELPRESENNING 
Den tradisjonelle duken 

Hel presenning for bruk ved avlusing til alle typer merder. Ønsket om design og styrke varierer fra oppdretter til oppdretter og FiiZK skreddersyr derfor ut fra den enkeltes ønske. 

 

MUFFINSDUK 
En avlusingsduk for miljøet! 

Designet på muffinsduken er tatt frem for å redusere omkrets på duken, noe som letter monteringen på merd. Omkrets er lik merden pluss 3%. Mest mulig lik dybde gir minst belastning både for fisk og merd. Det gir også mulighet til å fordele oksygen på beste måte, i hele dukens volum. 

  

KONISK DUK 
For spissnøter eller reduksjon av volum! 

Konisk presenning er også kjent som kjegleformet presenning eller Kinahatt. Omkrets er lik merden pluss 6 %. Passer spesielt godt til spissnøter men brukes i tilfeller hvor man ønsker å begrense volumet. 

  

FIRKANTIG DUK 
For stålanlegg 

Kvadratisk eller rektangulære presenninger er skreddersydd til stålanlegg. Vi leverer også slike presenninger som skuffer/muffins. Det er størrelsen på buret og ønsket behandlingsvolum som bestemmer størrelsen på duken. 

 

 

2019 © FiiZK AS • All rights reserved • Privacy Policy • Web: SocialScreen AS