Avlusingspresenning

Hel presenning for bruk ved badebehandling i alle typer merder.